Reseenkät för Ring I är öppen fram till 13.11

Reseenkäten är öppen fram till söndagen den 13 november. Det lönar sig att besvara! På basis av svaren och andra bakgrundsuppgifter drar vi slutsatser om det behövs nya förbindelser vid Ring I.

Vi har redan fått in över 8 000 svar. Ett stort tack för alla som besvarat enkäten!

Vi hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten så att vi får en bra bild av hur kollektivtrafiken fungerar vid Ring I.   

Vi hoppas att även personer som inte använder kollektivtrafik besvarar enkäten. Vi önskar få in flera svar framför allt från personer under 29 år och personer över 64 år.

Reseenkäten (du kan välja språket på blanketten)