Sänkning av mervärdesskatt riktas direkt till nästa års biljettpriser

Från 1.1.2023 till 30.4.2023 är mervärdesskatt på kollektivtrafikbiljetter 0 procent. HRT riktar den tillfälliga befrielsen från mervärdesskatt direkt till biljettpriserna så att den beaktas i prissättningen för hela 2023. Att rikta den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten direkt till nästa års biljettpriser betyder att biljettpriserna inte kommer att temporärt sänkas mellan den 1 januari och 30 april 2023.

Mer information för våra företagskunder

Vi implementerar inte den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten i alla våra försäljningssystem eftersom det skulle vara omöjligt att genomföra på grund av tidtabellsutmaningar och höga kostnader. Detta innebär att ett felaktigt momsbelopp på 10 procent kan visas i en del av våra system och på vissa kvitton också mellan den 1 januari och 30 april 2023.

Köp av personalbiljetter, biljetter för tjänsteresor och andra företagsbiljetter mot faktura

Om ditt företag köper kollektivtrafikbiljetter mot faktura, är mervärdesskattens andel 0 procent av de biljetter som köpts mellan den 1 januari och 30 april 2023. Eftersom vi riktar den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten direkt till de totala priserna under nästa år och biljettpriserna inte kommer att sänkas mellan den 1 januari och 30 april 2023, förblir biljettpriserna desamma för kunderna, men mervärdesskattesatsen ändras tillfälligt till 0 procent.

Mer information om den temporära ändringen av mervärdesskattelagen hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Kontakta HRT företagstjänst på adressen yritysmyynti@hsl.fi om du har ytterligare frågor.

HSL-appen

Om du köper en biljett via HSL-appen mellan den 1 januari och 30 april 2023, är biljettens skattefria och skattepliktiga pris desamma. Under denna period är momsbeloppet på köpkvittot 0 procent.

Mervärdesskatten på personalbiljetter är 0 procent på fakturor som skickas till företag om biljetten har köpts mellan den 1 januari och 30 april 2023. Eftersom vi riktar den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten direkt till de totala priserna under nästa år och biljettpriserna inte kommer att sänkas mellan den 1 januari och 30 april 2023, förblir biljettpriserna desamma för kunderna, men mervärdesskattesatsen ändras tillfälligt till 0 procent.

HRT-kort

Om du köper en biljett på HRT-kortet på HRT:s serviceställe, visas ett felaktigt momsbelopp på 10 procent på laddningskvittot också mellan den 1 januari och 30 april 2023, men på kassakvittot är momsbeloppet 0 procent.

Det är också möjligt att det finns ett felaktigt momsbelopp på kvitton som fås från andra försäljningskanaler mellan den 1 januari och 30 april 2023.

Biljettkoder

Engångskoder faktureras i samband med leverans av koderna. 0 procent visas som mervärdesskatt på de biljettkoder som faktureras mellan den 1 januari och 30 april 2023.