Vi förbereder oss på eventuella elavbrott - temasidan berättar hur elavbrotten skulle inverka på kollektivtrafiken

Vi förbereder oss inför elransoneringen och eventuella elavbrotten tillsammans med andra aktörer inom trafiken.

Sidan hsl.fi/sv/energiberedskap berättar hur HRT sparar el och hur de eventuella elavbrotten skulle påverka kollektivtrafiken.

”Vi berättar om det för att öka kunskap. Det så kallade roterande elavbrott gäller inte spårtrafiken som har definierats som kritisk verksamhet med statsrådets förordning. Busstrafiken påverkas inte av kortvariga elavbrott men elavbrottet kan dock orsaka störningar i trafiken om till exempel trafikljus och gatubelysning inte fungerar”, säger Maija Musto, chef för den operativa enheten i HRT.

I HRT:s trafik går spårvagnar, metro och närtåg med el. Cirka en tredjedel av HRT:s busstrafik körs med elbussar. Elbussarna laddas främst på depåer under natten när elförbrukningen i det övriga samhället är mindre.

Vid ett elavbrott skulle vi berätta om det på ett vanligt sätt dvs. via HSL-appen och på sidan HSL.fi. Att dessa tjänster fungerar även under elavbrott har säkerställts med reservkraft. Också kortläsaren och övriga enheter ombord på trafikmedlet skulle fungera trots avbrottet.

Vi sparar el på metrostationer

Redan nu har man minskat elförbrukning genom att optimera belysning och temperatur på stationerna och trafikmedlen. Till exempel är en del av rulltrapporna ur bruk på Kampens, Järnvägstorgets, Gräsvikens och Hagnäs metrostationer. Det finns dock minst en rulltrappa som går neråt och minst en som går uppåt på varje station. Också förarens ekonomiska körsätt minskar elförbrukning. 

Om stamnätsbolaget Fingrid ger ut en varning om hotande elbrist, är det möjligt att minska elförbrukningen genom att minska metro- eller spårvagnstrafiken. Hittils har man inte behövt minska trafiken på grund av elförbrukningen.

ä.

Läs mer här: hsl.fi/sv/energiberedskap