Enkät om nöjdheten bland metro- och busspassagerare på nya metrosträckan

I början av året genomförde vi en nöjdhetsenkät där vi mätte nöjdheten hos de metro- och busspassagerare som rör sig i närheten av de nya metrostationerna i Esbo. Med enkäten samlade vi in åsikter från passagerare innan ändringar i busslinjenätet trädde i kraft måndagen den 6 februari. Med hjälp av enkäten redde vi också ut svararnas åsikter om hur dessa ändringar kommer att påverka deras resande i framtiden.

Enligt enkäten som genomfördes i januari var metropassagerare mer nöjda med de kommande ändringarna än de som reser med buss. 83 procent av metropassagerarna var antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, dvs. gav det allmänna vitsordet 4 eller 5 på en skala 1–5. Den motsvarande siffran var 69 procent bland busspassagerarna.

850 passagerare deltog i enkäten. Man delade ut enkätkort mellan 9 och 20 januari vid busshållplatser, i Kampen och vid de nya metrostationerna i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Enkätens andra skede kommer att utföras i mars och det tredje skedet i september 2023.

Över hälften av metro- och busspassagerarna tyckte att ändringarna kommer att göra resandet ännu smidigare. 80 procent av metropassagerarna och 55 procent av busspassagerarna ansåg att förlängningen av metron kommer att göra det smidigare att resa till Helsingfors. Dessutom tyckte 77 procent av metropassagerarna och 56 procent av busspassagerarna att resor inom Esbo kommer att bli smidigare.

77 procent av metropassagerarna och 40 procent av busspassagerarna ansåg att förlängningen av metron till Stensvik leder till snabbare restid.

61 procent av metropassagerarna och 31 procent av busspassagerarna uppskattade att de kommer att åka kollektivt mer i och med de nya kollektivtrafikförbindelserna. 14 procent av metropassagerarna och 20 procent av busspassagerarna trodde dock att deras användning av kollektivtrafiken kommer att minska.

38 procent av metropassagerarna och 54 procent av busspassagerarna antog att antalet byten i kollektivtrafiken kommer att öka i och med ändringarna i metrons anslutningstrafik.