Berätta din åsikt om två alternativ till nya busslinjer vid Ring I

Vi öppnar en enkät där du har möjligheten att berätta din åsikt om två olika alternativ till nya busslinjer vid Ring I. Du kan svara på enkäten fram till 13.3.

Planeringen av de nya busslinjerna vid Ring I har framskridit till utkastskedet. Nu kan du lämna synpunkt på två utkast och påverka utvecklingen av kollektivtrafiken vid Ring I.

Vi har utarbetat två förslag till de nya busslinjerna vid Ring I. De två förslagen har skapats i samarbete med våra kunder och på basis av annan trafikinformation som vi har tillgång till. Nu har du möjlighet att berätta vilket alternativ du tycker är mest lämpligt och varför.

Du kan svara på enkäten mellan 8.3–13.3. I efterhand analyserar vi resultaten från enkäten och utarbetar ett förslag om de nya busslinjerna till HRT:s styrelse, som behandlar förslaget våren 2023. De eventuella nya rutterna tas i bruk år 2025.

Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara enkäten, så att vi kan planera den bästa kollektivtrafiken tillsammans. Svara på enkäten och påverka!

Till enkäten 

Läs mer om de två olika linjenätsalternativen här.