Ersättning för periodbiljett p.g.a. busschaufförernas strejk 1.-3.3

Vi beviljar ersättning för periodbiljetter om du inte kunnat använda busstrafiken på dina resor under busschaufförernas strejk 1.-3.3.

Om du hade en giltig periodbiljett på ditt HRT-kort, i HSL-appen eller MaaS-tjänsteproducentens app under strejken, kan du få ersättning. Förutsättningen för ersättningen är att du inte har kunnat använda busstrafiken på dina resor.

Ersättningen betalas i form av en biljettkod för tre dygn i HSL-appen. Biljettkoden gäller i ett år och den kan användas när som helst.

Skicka in din ersättningsansökan senast 3.5.2023.

Anvisningar för ansökan om ersättning

Ladda ner eller skriv ut följande blankett: Blankett för att söka ersättning

Fyll i blanketten och ladda den ner i pdf-format. (Obs! Om du använder din biljett i HSL-applikationen behöver du inte fylla i HSL-kortnumret i formuläret.)

Skicka blanketten som bilaga via hsl.fi/sv/kundservice/respons (välj först Biljetter och betalning och sedan Priser och biljettprodukter och Lägg till en bilaga) eller per post till adressen:

Helsingforsregionens trafik HRT
PB 104
00077 HRT