Ersättning för periodbiljett p.g.a. tågstrejken 20–23.3

Vi beviljar ersättning för periodbiljetten om du inte kunnat använda biljetten på dina vanliga tågresor under strejken.

Om du har haft en giltig periodbiljett på ditt HRT-kort, i HSL-appen eller MaaS-tjänsteproducentens app under tågstrejken 20–23.3.2023, kan du få ersättning.

Ersättningen betalas i form av en biljettkod för fyra dygn i HSL-appen. Biljettkoden gäller i ett år och den kan användas när som helst.

Skicka in din ersättningsansökan senast 26.5.2023.

Anvisningar för ansökan om ersättning

Ladda ner eller skriv ut följande blankett: Blankett för att söka ersättning

Fyll i blanketten och ladda den ner i pdf-format. (Obs! Om du använder din biljett i HSL-applikationen behöver du inte fylla i HSL-kortnumret i formuläret.)

Skicka blanketten som bilaga via hsl.fi/sv/kundservice/respons (välj först Biljetter och betalning och sedan Priser och biljettprodukter – Övrig respons – Lägg till en bilaga) eller per post till adressen:

Helsingforsregionens trafik HRT
PB 104
00077 HRT