Första brev med inbjudan till Resvaneundersökningen 2023 är på väg till de utvalda

Vi samlar in grundinformation om varifrån och vart invånarna i Helsingforsregionen reser och med vilka färdsätt de reser. Under våren kommer vi att skicka nästan ett tusen inbjudan till undersökningen och vi önskar att så många som möjligt svarar på enkäten.

Resvaneundersökningen 2023 startar. Vi har just skickat brev med inbjudan till Resvaneundersökningen som gäller undersökningsveckan i mars. Brev med inbjudan som gäller undersökningsveckan i april skickas i början av nästa månad.

Nästan ett tusen slumpmässigt utvalda över 7-åriga invånare från Helsingfors får ett brev med inbjudan att delta i HRT:s resvaneundersökning. Hälften av dessa utvalda bor i stadskärnan och hälften i förorterna.

Vi önskar att alla som fått inbjudan deltar genom att fylla i resedagboken. Enkäten besvaras via webben men personer över 70 år blir intervjuade per telefon.

I undersökningen frågar vi också om svararens bakgrundsuppgifter, information om resvanor och -möjligheter samt åsikter om resandet.

Med Resvaneundersökningen samlar vi in viktig grundinformation om resvanor i Helsingforsregionen. Vi önskar att så många som möjligt deltar i undersökningen. Genom att svara på enkäten bidrar du till att vi får bättre kunskap om invånarnas resor. Denna information utnyttjas i planeringen av trafiken.

Resultaten är en viktig kunskapskälla, när vi utarbetar trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt utvecklar våra trafikprognosmodeller.

Bland alla som deltagit i undersökningen lottas det ut presentkort värt 500 euro.

Undersökningen utvidgas på hösten när vi skickar brev med inbjudan till nästan 42 000 personer från 14 kommuner i Helsingforsregionen samt från Sjundeå.

Resvaneundersökningar genomförs regelbundet i Helsingforsregionen sedan 1966, ungefär vart femte år. Den föregående resvaneundersökningen genomfördes 2018.

Läs mer om Resvaneundersökningen 2023

Länk till sammandrag om Resvaneundersökningen 2018 (på finska)