HRT:s styrelsebeslut 7.3.2023

HRT:s styrelses sammanträde skedde på distans den 7 mars 2023. Styrelsen fattade beslut i följande ärenden.

Begäran om utlåtande om utkastet till MAL 2023-planen och om utkastet till beskrivningen

Inget beslut fattades.

Länk till protokollet (på finska)

Medlemskap i IAB Finland rf och utträde ur nätverket Marketing Finland

Styrelsen beslöt att HRT ska bli medlem i IAB Finland rf och utträda ur nätverket Marketing Finland.

Länk till protokollet (på finska)