I bloggen om Ring I berättas om det linjenät som kommer att genomföras samt om kundsamverkan!

I den färska bloggtexten om busslinjenätet vid Ring I presenteras det linjenät som kommer att genomföras samt samverkan med invånare och de åtgärder och möjligheter som invånarna har haft att påverka planeringens slutresultat.

Vi har granskat busslinjenätet vid Ring I i tätt samspel med våra kunder. I de nyaste bloggtexterna presenterar vi det linjenät som kommer att lanseras samt de möjligheter och kanaler som våra kunder har haft att påverka planeringen under planeringsarbetet – allt från kundenkäter till workshoppar.

Vi presenterar också resultaten dvs. hur kundernas åsikter har påverkat planen.

Den bästa kollektivtrafiken gör vi tillsammans. Också varje plan som vi genomför i samspel med våra kunder är ett sätt att kunna utveckla samverkan, så att vi blir ännu bättre i framtiden och att våra kunders åsikter beaktas på bästa möjliga sätt.

Läs blogginlägg 9 

Läs blogginlägg 10