Studerande vid läroanstalter på andra stadiet kan köpa skolresestödbiljett i HSL-appen

Studerar du på andra stadiet och har du beviljats skolresestöd av FPA? Efter att du fått ett positivt beslut om stödet från FPA kan du enkelt köpa HRT:s biljett via HSL-appen eller ladda den på ditt HRT-kort på HRT:s serviceställe.

Efter att du fått en elektronisk köprätt för inköp av skolresestödbiljetter av FPA kan du aktivera biljetten direkt i HSL-appen, eftersom information om köprätten skickas elektroniskt till HRT. Skolresestödbiljetten kan också laddas på HRT-kortet på ett serviceställe. Till servicestället ska du ta med dig ett identitetsbevis.

  • Fyll i ansökan om stöd för skolresor i MittFPA här.
  • Köpa skolresestödbiljett via HSL-appen eller på HRT-kortet på ett serviceställe.

Du kan använda biljetten för att åka kollektivt så mycket du vill inom de zoner biljetten gäller i under biljettens giltighetstid. Biljettzonerna bestäms enligt din studieplats och boplats så att biljetten gäller för resor mellan din läroanstalt och boplats. Om du till exempel bor i zon C och din läroanstalt är belägen i zon A, gäller skolresestödbiljetten inom zonerna ABC.

Mer information om HRT:s skolresestödbiljetter: hsl.fi/sv/skolresestod
Mer information om HSL-appen: hsl.fi/sv/HSL-appen

Skolresestödet beviljas av FPA och det ersätter kostnaderna för skolresor. Stödet beviljas studerande vid läroanstalter på andra stadiet. Läroanstalter på andra stadiet är till exempel gymnasier och yrkesläroanstalter. I fortsättningen kan studerande ansöka om skolresestöd genom att fylla i en webbansökan i e-tjänsten MittFPA. För att du ska kunna ansöka om stöd på nätet behöver du egna nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Närmare information om skolresestödet och hur man ansöker det finns på FPA:s webbplats.