Välkommen att svara på enkäten och berätta om dina upplevelser av delaktigheten i planeringen av linjenätet vid Ring I!

Har du deltagit i planeringen av linjenätet vid Ring I? Kom och berätta om dina upplevelser!

Under förra hösten och denna vår har vi planerat om rutter för bussar som kör på Ring I. Man har kunnat delta i planeringen på många olika sätt. Med denna enkät samlar vi in information och tankar som deltagarna har om metoder och om sätt för delaktighet så att vi kan utveckla våra metoder för de kommande undersökningarna.

Hjälp oss att utveckla delaktigheten genom att besvara enkäten här.

Enkäten är öppen fram till 30.6.2023.

Du kan svara på finska, svenska eller engelska.