Trafiken på tåg I och P har återgått till det normala igen

Tåg I och P var inställda på grund av brandlarm