Ändringar i hur betalningssätt visas i HSL-appen

Konsumentskyddslagen förnyas den 1 oktober 2023, vilket kommer att påverka även HSL-appen. Något betalningssätt får inte längre ställas in som standardval på basis av användarens tidigare köp, utan man måste välja betalningssätt varje gång man gör ett köp. Ändringarna i konsumentskyddslagen påverkar även hur betalningssätten presenteras i HSL-appen.

Ändringarna i konsumentskyddslagen innebär att de betalningssätt som inte innehåller möjlighet att ansöka om eller använda kredit ska presenteras först för konsumenterna. Därefter visas de betalningssätt som kan ge möjlighet att ansöka om eller använda kredit eller få annat betalningsanstånd. Sist på listan kommer de betalningssätt som innebär ansökan om eller användning av kredit eller annat betalningsanstånd.

De ovan nämnda förändringarna kommer att finnas i den nyaste versionen av HSL-appen (5.4.0) från den 19 september. Den nya versionen blir tillgänglig för alla användare inom ungefär en vecka.