HRT:s styrelsebeslut 12.9.2023

HRT:s styrelse sammanträdde tisdagen den 12 september och fattade följande beslut.

MAL 2023 - planen siktar mot hållbart tillväxt och fungerande trafiksystem i Helsingforsregionen

Helsingforsregionen växer och förtätas. Tillväxten genomförs genom att ta stöd av den befintliga samhällsstrukturen och av ett hållbart trafiksystem. Bland annat dessa principer ingår i MAL 2023 -planen om markanvändningen, boendet och trafiken. HRT:s styrelse godkände trafiksystemdelen i MAL 2023-planen och dess konsekvensbedömning i sitt möte 12.9.2023.

Länk till protokollet (på finska)

 

HRT föreslår till kommunikationsministeriet att kontrollavgiften höjs

HRT:s styrelse beslöt föreslå igen till kommunikationsministeriet att kontrollavgiften i HRT:s kollektivtrafik höjs till 100 euro. Kontrollavgiften i HRT-området är 80 euro sedan 2007. Under denna tid har den allmänna kostnads- och lönenivån stigit avsevärt vilket har minskat kontrollavgiftens förebyggande effekt. I de övriga nordiska länderna är kontrollavgiften över 100 euro sedan länge. På grund av tjuvåkning förlorar HRT årligen ca 15-25 miljoner till följd av förlorade biljettintäkter. Vissa uppskattningar visar att det rör sig om 40 miljoner euro i förlorade biljettintäkter.

Länk till protokollet (på finska)