HRT:s styrelsebeslut 21.11.2023

HRT:s styrelse hade möte på distans den 21 november 2023 och fattade beslut om följande ärenden.