Biljettpriser på två zoner sjunker och andra ändringar i kollektivtrafiken i början av 2024

Det sker inga höjningar av biljettpriser vid årsskiftet, men biljettpriserna för två zoner sjunker. Kontrollavgiften höjs till 100 euro och seriebiljetten blir en del av biljettsortimentet. Vissa busslinjer får nya tidtabeller och rutter.

Priset på AB-, BC- och CD-biljetter sjunker

Från och med början av januari 2024 kostar enkelbiljett för AB-zonerna för vuxna 2,95 euro och 30-dagarsbiljetten för AB-zonerna 66,60 euro. År 2023 kostade dessa biljetter 3,10 euro och 70,60 euro.

Det förmånligaste sättet att köpa periodbiljetter är den fortlöpande sparbeställningen. Då kostar t.ex. en 30-dagarsbiljett för zonerna AB 55,50 euro (år 2023 kostade motsvarande biljett 58,50 euro). Den fortlöpande sparbeställningen är en tidsbunden beställning på 360 dagar och med den reser du hela året till priset av 10 månader. Biljetten debiteras automatiskt på ditt betalkort varje månad. Läs mer

Det sker inga höjningar på biljettpriser i början av januari, dvs. t.ex. 30-dagarsbiljett för zonerna ABC (vuxna) kostar även i fortsättningen 99,40 euro och i form av en fortlöpande sparbiljett 82,80 euro/30 dygn.

Seriebiljetten blir en del av biljettsortimentet

Seriebiljett som har varit i testbruk blir en del av biljettsortimentet. I seriebiljetten ingår antingen 10 eller 20 enkelbiljetter som är förmånligare än om man köper enstaka enkelbiljetter. Priserna på seriebiljetter för två zoner sjunker i början av 2024: en seriebiljett med 10 enkelbiljetter för zonerna AB kostar 26,55 euro (2,66 euro/biljett) och med 20 enkelbiljetter 50,15 euro (2,15 euro/biljett). Läs mer om seriebiljetten

Fram till årsskiftet hittar du biljettpriserna i form av pdf-fil på HSL.fi och från och med 1.1.2024 här.

Kontrollavgift höjs till 100 euro

Kontrollavgiften höjs till 100 euro i början av januari. Kontrollavgiften i HRT-området har varit 80 euro ända sedan 2007. Under denna tid har den allmänna kostnads- och lönenivån stigit avsevärt vilket har minskat kontrollavgiftens förebyggande effekt.

Försäljning av nya innehavarspecifika HRT-kort upphör 

Vid årsskiftet upphör försäljning av nya innehavarspecifika kort. Dessa kort har sålts i olika kiosker och butiker. De gamla korten gäller tills vidare på samma sätt som nu.

Du kan också köpa enkelbiljetter via HSL-appen som gratis kan laddas ner från en appbutik. Läs mer om HSL-appen.

Om du hellre använder HRT-kortet, lönar det sig att skaffa ett personligt HRT-kort i stället för innehavarspecifikt kort. Det personliga kortet kan köpas vid ett serviceställe eller beställa via nätet i HRT-korttjänsten.

Rutt- och tidtabellsändringar

Vid årsskiftet får vissa busslinjer ny tidtabell och/eller rutt. Om dessa förändringar berättas i separata trafikmeddelanden. Flera busslinjer får ökad trafik från 8.1. Vi berättar mer om dessa förbättringar i trafiken här