Så här går kollektivtrafiken 2024-2025: bättre service, tillfälliga ändringar i spårtrafiken

Flera busslinjer, tåg och spårvagnar får utökad trafik i HRT-området 2024-2025. Bland annat dessa förändringar ingår i HRT:s senaste trafikplan som HRT:s styrelse godkände i sitt möte tisdagen den 23 januari.

Trafikplanen berättar om alla planerade förändringar som sker i Helsingforsregionens kollektivtrafik. Planen omfattar perioden från början av sommartrafiken 2024 till slutet av vintertrafiken 2025. Trafikplanen publiceras årligen.

I den nya planen berättas om bättre tåg-, buss- och spårvagnsservice men också om de omfattande arbeten som kommer att påverka trafiken. Den viktigaste nya linjen är spårvangslinje 13 som väntas börja trafikera sträckan Fiskehamnen-Böle hösten 2024.

HRT har förberett planen i samarbete med sakkunniga inom kollektivtrafik i medlemskommunerna och med skolväsendet.

Bekanta dig med trafikplanen här