Störningar möjliga vid köp av skolresestödbiljetter på måndag kväll 8.4

Det går inte nödvändigtvis att köpa skolresestödbiljetter via HSL-appen måndagen den 8 april kl. 20.30–1.30 på grund av uppdateringar som Folkpensionsanstalten gör i sin produktionsmiljö.