HRT:s styrelsebeslut 21.5.2024

HRT:s styrelse hade möte den 21 maj 2024 och fattade beslut om följande ärenden.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023

Styrelsen beslöt anteckna till kännedom revisionsnämndens utvärderingsberättelse och förbereda ett utlåtande om åtgärder som presenteras i utvärderingsberättelsen till höstsamkommunsstämman.

Länk till ärendet (på finska)

 

Det fortsatta trafikeringsavtalet i metrotrafiken

Styrelsen beslöt att fortsätta trafikeringsavtalet med Helsingfors stads trafikaffärsverk med 7,5 år från 1.1.2025.

Länk till ärendet (på finska)

 

Upphandling av fordonsrouter i bussar och spårfordon

Styrelsen beslöt välja Cinia Oy som leverantör av fordonsrouter.

Länk till ärendet (på finska)

 

Upphandling av stödtjänstavtalet om Microsoft Unified Enterprise

Styrelsen beslöt skaffa stödtjänstavtalet om Microsoft Unifies Enterprisen sammanlagt till fyra år för tiden 22.5.2024-21.5.2028.

Länk till ärendet (på finska)