Läs mer om förändringar i metrotrafiken under sommaren – avbrott i trafiken vid Järnvägstorget och i Mellungsbacka från 3.6

Det sker förändringar i metrotrafiken både i centrum och mellan Östra centrum och Mellungsbacka under sommaren 2024. Järnvägstorgets metrostation är stängd 3.6–1.9 och man kan inte resa genom Helsingfors centrum med metron. Mellungsbacka metrostation är stängd 3.6–8.9. Metrostationerna i Kvarnbäcken och Gårdsbacka kommer också att vara stängda under en del av sommaren. Under avbrotten i metrotrafiken ordnar vi ersättande trafik med bussar och spårvagnar.

Mer information om alla förändringar i metrotrafiken under sommaren 2024 finns på sidan https://hsl.fi/sv/metron2024. Du kan bekanta dig med rutterna också i Reseplaneraren i HSL-appen eller på hsl.fi när du söker rutter med datum 3.6 eller senare.

Metrotrafiken genom Helsingfors centrum

Järnvägstorgets metrostation är stängd 3.6–1.9 på grund av brandsäkerhetsarbeten. Under denna tid kan metron inte gå förbi Järnvägsstationen. Metrons ändstationer är Kampen i riktning från Esbo och Helsingfors universitet i riktning från östra Helsingfors.

Resan mellan Kampen och Helsingfors universitet kan du göra till exempel med spårvagn eller till fots. Spårvagnslinje 9 och linje 9B som ersätter metron trafikerar spårvagnshållplatserna Hagnäs, Kajsaniemigatan, Järnvägsstationen och Simonsgatan. Spårvagnarna stannar på hållplats Kajsaniemigatan vid Helsingfors universitets metrostation. Hållplatsen närmast Kampens metrostation är hållplats Simonsgatan.

Utöver brandsäkerheten förbättras även belysningen i Järnvägstorgets metrostation.

Metron går som tätast med 5 minuters mellanrum mellan Helsingfors universitet och Östra centrum och med 6 minuters mellanrum mellan Kampen och Stensvik. Under avvikelserna kör alla tåg mot Esbo ända till Stensvik. Från Esbo kör metron ända till Kampen.

Mer information om förändringarna i metrotrafiken i Helsingfors centrum hittar du här.

Metrotrafiken mellan Östra centrum och Mellungsbacka

Mellungsbacka metrostation är stängd 3.6–8.9 på grund av renoveringen av metrobron vid Västerkullavägen. Gårdsbacka metrostation är stängd 24.6–4.8 på grund av grundrenovering. Kvarnbäckens metrostation är stängd 8.7–4.8 på grund av grundrenovering av metrobroar.

Buss 99M ersätter metron. Bussen går mellan Gårdsbacka och Mellungbacka mellan 3–23.6 och 5.8–8.9. Efter att Gårdsbacka metrostation stängs efter midsommaren börjar buss 99M trafikera sträckan mellan Östra centrum och Mellungsbacka.

Också stombuss 560 erbjuder alternativa förbindelser och kör via Mellungsbacka och Gårdsbacka metrostation. Linjerna 92, 94 och 95 har tätare trafik än vanligt.

Mer information om förändringarna i metrotrafiken i östra Helsingfors hittar du här.

HSL-appen hjälper dig under resan

Det blir förändringar också i spårvagnsrutter från och med 3.6. Under sommaren blir det också ändringar i tågtrafiken: det är avbrott i tågtrafiken på kustbanan väster om Alberga efter midsommaren och tågen har glesare turtäthet på stambanan.

Trots avvikelserna betjänar kollektivtrafiken passagerarna under sommaren. Enklast hittar du dina rutter i Reseplaneraren i HSL-appen eller på hsl.fi. Du kan bekanta dig med rutterna under sommaren i Reseplaneraren i HSL-appen eller på hsl.fi när du söker rutter med datum 3.6 eller senare.