Biljettkontoprojekt

Vi har inlett Biljettkontoprojektet med syfte att förnya biljetter och betalning så att i framtiden sparas dina biljetter på ditt användarkonto. Detta betyder att du kan välja det lämpligaste sättet för dig att använda biljetter, t.ex. via HSL-appen, med HRT-kortet eller med någon annan identifikation, såsom ett bankkort. I framtiden möjliggör förnyelsen även nya prissättningsmodeller och betalsätt.

Mål och deltagande

Vad är syftet med förnyelsen?

Vi förnyar biljetter och betalsätt för att kunna erbjuda smidiga och fungerande transporttjänster till våra kunder.

Vi strävar efter en mer kostnadseffektiv verksamhet genom att göra de tekniska lösningarna av biljettförsäljningskanalerna och biljettsortimentet enhetliga.

Hur kan du delta och påverka?

Vi planerar den nya tjänsten genom att lyssna på kundernas behov och önskningar. Du har möjlighet att delta i planeringen och testning under arbetets gång. Följ hur projektet fortskrider via denna sida.

I början av planeringen skickade vi e-post till 20 000 kunder för att få åsikter om förnyelsen. Vi fick 1 700 svar.

Du kan använda biljetter på ditt användarkonto med HRT-kortet, en mobiltelefon eller någon annan identifikation

I framtiden sparas biljetterna på ditt användarkonto. Du kan använda biljetter som är sparade på ditt konto med den identifikation som du kopplade till kontot, t.ex. HRT-kortet, HSL-appen, ett bankkort eller en smartklocka. Om det kort eller den enhet som du använder som identifikation försvinner, kan du börja använda någon annan identifikation. Dina biljetter förblir säkra på ditt konto.

Du kan granska och kontrollera dina reseuppgifter på nätet

Uppgifter om dina resor och biljetter som du har köpt sparas på ditt användarkonto. Du kan granska din resehistorik och dina resekostnader under en tidsperiod som du väljer. Du kan även radera information från ditt konto.

Reseuppgifter är starkt skyddade, och du får välja själv vilka uppgifter som ska sparas på ditt konto.

Förnyelsen möjliggör helt nya prissättningsmodeller

Vid behov möjliggör förnyelsen också att förnya grunderna för prissättningen. Vi utvecklar prissättningen så att det motsvarar kundernas nya resvanor på ett flexibelt sätt.

I framtiden kan priset basera sig på zoner precis som nu. Priset kunde också påverkas av resans längd. Utöver skulle man kunna utnyttja t.ex. pristak och rabatter som är anknutna till kundtypen.

Biljettkontoprojekt i nötskal

 1. Vi planerar alternativa biljett- och servicemodeller
  Under planeringsfasen är det nuvarande biljettsystemet i bruk på de nuvarande zonerna.
 2. Vi testar de utvalda servicemodellerna
  Under testfasen letar vi efter praktiska erfarenheter av framtidens alternativa servicemodeller. Vi inkluderar våra kunder och samlar in information om fungerande lösningar. Vi utreder också vad som bör tas i beaktande i genomförandet.
 3. Vi tar i bruk ett nytt biljettsystem
  I början kommer det nya biljettsystemet vara i bruk på de nuvarande zonerna.

  Det nya systemet gör det möjligt att använda samma biljetter med HRT-kortet, i HSL-appen eller med någon annan identifikation, t.ex. med ett bankkort eller en smartklocka.

 4. Vi förnyar prissättningsmodeller och betalsätt
  I och med det nya biljettsystemet blir det möjligt att ha nya prissättningsmodeller och betalsätt.