Biljettkontoprojekt

Vi har startat ett omfattande projekt om biljettkonto. Inom projektet förnyar vi biljetter och betalning så att biljett du köpt i fortsättningen sparas i ditt användarkonto. Du kan välja det lämpligaste sättet att använda biljetter: via HSL-appen i din telefon, med HRT-kortet, betalkortet eller via Apple Pay eller Google Pay. I och med förnyelsen kan vi ta nya prissättningsmodeller i bruk som kan basera sig på nya, automatiska teknologier.

Mål och deltagande

Vad är syftet med förnyelsen?

Vi vill erbjuda smidigt resande och enklare sätt att köpa biljetter för våra kunder.

I vår egen verksamhet vill vi vara mer kostnadseffektiva genom att göra de tekniska lösningarna av biljettförsäljningskanalerna och biljettsortimentet enhetliga.

 

Hur kan du delta och påverka?

Vi planerar den nya tjänsten genom att lyssna på kundernas behov och önskningar. Nu har du möjligheten att påverka framtidens biljetter och zonmodeller! Bekanta dig med biljettförslag och zonmodeller och svara på enkäterna 28.2-13.3.2022.

 

Du kan använda biljetter på ditt användarkonto med HRT-kortet, en mobiltelefon eller någon annan identifikation

I framtiden sparas biljetterna på ditt användarkonto. Du kan använda biljetter som är sparade på ditt konto med den identifikation som är kopplad till kontot, t.ex. HRT-kortet, HSL-appen, ett bankkort eller en smartklocka. Om det kort eller den enhet som du använder som identifikation försvinner, kan du börja använda någon annan identifikation. Dina biljetter förblir säkra på ditt konto.

Du kan granska och kontrollera dina reseuppgifter på nätet

Uppgifter om dina resor och biljetter som du har köpt sparas på ditt användarkonto. Du kan granska din resehistorik och dina resekostnader under en tidsperiod som du väljer. Du kan även radera information från ditt konto.

Reseuppgifter är starkt skyddade, och du får välja själv vilka uppgifter som ska sparas på ditt konto.

Förnyelsen möjliggör helt nya prissättningsmodeller

Vid behov möjliggör förnyelsen också att förnya grunderna för prissättningen. Vi utvecklar prissättningen så att det motsvarar kundernas nya resvanor på ett flexibelt sätt.

I framtiden kan priset basera sig på zoner precis som nu. Priset kunde också påverkas av resans längd. Utöver skulle man kunna utnyttja t.ex. pristak och rabatter som är anknutna till kundtypen.

Biljettkontoprojekt i ett nötskal

 1. Vi planerar alternativa biljett- och servicemodeller
  Under planeringsfasen är det nuvarande biljettsystemet i bruk på de nuvarande zonerna.
 2. Vi testar de utvalda servicemodellerna
  Under testfasen letar vi efter praktiska erfarenheter av framtidens alternativa servicemodeller. Vi inkluderar våra kunder och samlar in information om fungerande lösningar. Vi utreder också vad som bör tas i beaktande i genomförandet.
 3. Vi tar i bruk ett nytt biljettsystem
  I början kommer det nya biljettsystemet vara i bruk på de nuvarande zonerna.

  Det nya systemet gör det möjligt att använda samma biljetter med HRT-kortet, i HSL-appen eller med någon annan identifikation, t.ex. med ett bankkort eller en smartklocka.

 4. Vi förnyar prissättningsmodeller och betalsätt
  I och med det nya biljettsystemet blir det möjligt att ha nya prissättningsmodeller och betalsätt.