Enkäten om biljetter och zoner 28.2-13.3.2022

Ett varmt tack till alla som svarat! Vi fick ungefär 35 000 svar till båda enkäterna. Vi ska beakta era svar när vi planerar nya biljetter som bättre skulle motsvara kundernas förändrade resbehov. Vi kommer att granska även biljettzoner: är den nuvarande ABCD-modellen fungerande eller kunde man förbättra den.

Berätta din åsikt och påverka!

 • Det fanns två enkäter (28.2-13.3.), en om biljetterna och annan om zonerna. Biljetterna och zonmodellerna presenteras på denna sidan nedan. 
 • Det tar ca 10-15 minuter att svara på en enkät.
 • Bland alla som svarat lottar vi ut HRT:s biljetter:
  – två periodbiljetter för ABCD-zonerna. Biljetten laddas på HRT-kortet och den gäller i sex månader. Värdet på ett pris är 854 €
  – 10 biljetter för fem dygn för ABCD-zonerna i HSL-appen Värdet på ett pris är 45 €.

Seriebiljett, gruppbiljett eller pristak?

Skulle du behöva en seriebiljett eller gruppbiljett? Skulle pristaket göra ditt resande enklare? De nya biljetter skulle tas i bruk vid sidan av de nuvarande enkel- och periodbiljetterna 2024. 

Hinnat tekstissä alla olevassa vyöhykehaitarissa.

ABCD, ABC eller enhetlig tariff?

Vilken modell skulle vara mer jämlik, tydligare och enklare än den nuvarande ABCD-modellen: den ena eller den andra ABC-modellen eller enhetlig tariff? Skulle en ny modell påverka ditt resande? Den nya zonmodellen kan tas i bruk tidigast 2024. 

Varför vill vi förnya vårt biljettsystem?

Att distansarbeta och köpa via nätet ser ut att bli allt vanligare i framtiden. Det förändrar människornas resvanor och användning av kollektivtrafiken. 

Vårt syfte är att planera och lansera nya biljetter som bättre passar för oregelbundet resande och som skulle vara attraktiva för användare. Det finns behov för nya biljettprodukter så att invånarna inte väljer bort kollektivtrafiken eller börjar använda egen bil i stället för kollektivtrafiken därför att de nuvarande biljetterna inte helt motsvarar nya resbehov.

Är den nuvarande modellen den bästa?

Vi tog vårt nuvarande biljettsystem i bruk våren 2019. I det nuvarande biljettsystemet baserar sig biljettpriserna på zongränserna, inte på kommungränserna. Enligt utredningar och enkäter fungerar det nuvarande zonsystemet ganska bra men det också har framförts kritik mot zongränserna. Därför har vi bestämt om att utreda om vi skulle hitta en modell som bättre skulle svara på behoven i regionen.

Enkäter som genomförs nu ger oss viktig information om hurdan zonmodell skulle vara den mest fungerande. Samtidigt ska den nya modellen inverka positivt på biljettintäkterna och på användningen av kollektivtrafiken och inte höja medlemskommunernas betalningsandel

Nästa steg i planeringen av biljetter och zonmodeller

 • Planeringen av biljetter och zonmodeller anknyter sig till HRT:s omfattande Biljettkontoprojekt som har som syfte att förnya biljetter och betalning. Meningen är att i framtiden köpta biljetter sparas på kundernas konto. Läs mer om Biljettkontoprojekt.

 • Sammanfattningen och konsekvensbedömningen av enkäten om nya biljetter och zonmodeller (28.2–13.3.2022) var färdiga i maj 2022.

 • Vi skickade ut förslagen om de nya biljetterna och zonmodellerna på remiss till HRT:s medlemskommuner i juni 2022. Vi fick medlemskommunernas utlåtanden i slutet av augusti.

 • Efter detta väljer vi de nya biljetter som ska utvecklas vidare. Beslutet om zonmodellen fattas i början av år 2023.

 • Om man bestämmer att byta zonmodell kan den tas i bruk tidigast år 2024. 
 • Det beräknas att man kan börja testa de nya biljetterna i början av år 2023 och under testfasen kunde en ny typ av biljett tas i bruk.