Alternativa prissättningsmodeller

Som en del av det pågående Biljettkontoprojektet utreder vi också olika modeller för prissättningen av biljetter. Vi granskar om den nuvarande zonmodellen är det bästa sättet för att sätta pris på biljetter, eller om modellen borde utvecklas. Vi utreder också möjligheten att övergå till en ny prissättningsmodell.

Prissättning som baserar sig på zoner

Den nuvarande zonmodellen består av zonerna ABCD som är cirka 10 kilometer breda. I denna modell köper man en biljett för alla de zoner som man ska resa genom. Biljettpriset bestäms av zongränserna.

Fast prissättning

Fast prissättning innebär att hela HRT-området skulle bestå av bara en zon. Modellen inkluderar enkel-, dygns- och periodbiljetter, och en biljett skulle täcka hela området.