Invånarna i Tillisbacken byter helst till metron i Esboviken och använder oftast tjänsterna i köpcentret Lippulaiva

I december 2023 genomfördes vi en kort enkät som skickades till invånarna i Tillisbacken. I enkäten ombads invånarna att svara på vad de ansåg vara de bästa stationerna för att byta till metro och berätta vilka närtjänster de använder. Sammanlagt 464 personer svarade på enkäten som skickades till postnummerområdet 02330. Av de som svarade angav 243 Tillisbacken som sin bostadsort. Stort tack till alla som svarat på vår enkät!

Merparten av invånarna i Tillisbacka (64 %) ansåg att Esbovikens metrostation är den bästa stationen för att byta mellan buss och metro. Å andra sidan uppgav svararna också att de skulle vilja byta från buss till metro i Stensvik (30 %), även om det inte är möjligt i det nuvarande linjenätet. Merparten av invånarna i Tillisbacken använder oftast tjänsterna i köpcentret Lippulaiva (71 %). Svaren visade också att det finns en potentiell efterfråga på resor till Esbovikens idrottspark och andra idrottstjänster i området, eftersom 38 % av svararna meddelade att de besöker dessa platser minst några gånger i månaden.

För att förbättra kostnadseffektiviteten och att motsvara de resbehov som identifierats på basis av enkäten kommer vi att lägga ner linje 147 och ändra rutten för linje 158 så att i fortsättningen kör bussen via Stensvik metrostation och Larsvik till Esbovikens metrostation. I fortsättningen är det smidigast att byta till metron i Stensvik när man reser med linje 158 från Tillisbacken. Ruttändringen innebär också att resenärer som reser med linjen kommer närmare tjänsterna i Stensvik och Esbovikens idrottspark utan byte.

Linje 163 fortsätter att trafikera sträckan mellan den västra delen av Tillisbacken och Esbovikens metrostation (Lippulaiva) som vanligt.

I och med ruttändringen erbjuder linje 158 en snabbare anslutningsförbindelse från Tillisbacken till Stensvik metrostation och förbindelser till idrottsparken som ligger i den södra delen av Esboviken. Särskilt linje 542 kommer att ersätta linje 147 som läggs ner mellan Sökö och Esboviken. Linje 542 börjar också köra med tätare turintervall än tidigare.

Trafikeringstiderna och turtätheten för linje 158 ändras inte. Turtätheten är 15 minuter på vardagar och lördagar och 30 minuter på söndagar.

Ändringen ingår i HRT:s trafikeringsplan för 2024–2025 som HRT:s styrelse kommer att behandla i sitt möte den 23 januari. Vi kommer att informera om ändringarna närmare via våra kanaler i slutet av januari.

linja 158 reitti medium.png
I bilden visas den nya rutten för linje 158 som ersätter linje 147. Linje 158 från Mattby metrostation via Nöykis, Tillisbacken, Stensvik metrostation och Larsvik till Esbovikens metrostation.