Larsviksborna byter helst till metron i Esboviken och använder oftast tjänsterna i köpcentret Lippulaiva

Linje 147 som trafikerar Larsvik har inte kunnat locka resenärer på förväntat sätt efter ändringarna som gjordes i februari 2023, och kostnaderna för linjen per passagerare är betydligt större jämfört med andra busslinjer i närområdet. Detta betyder att det inte finns tillräckligt med användare på linjen i proportion till kostnaderna. I planeringen är det alltid viktigt att granska busslinjer med tanke på både kostnader och resebehov.

I december 2023 genomförde vi en kort enkät som skickades till invånarna i Larsvik. I enkäten ombads invånarna att svara på vad de ansåg vara de bästa stationerna för att byta till metro och berätta vilka närtjänster de använder. Sammanlagt 417 personer svarade på enkäten som skickades till postnummerområdet 02320. Av de som svarade angav 302 Larsvik som sin bostadsort. Stort tack till alla som svarat på vår enkät!

Enligt svaren ansåg merparten av Larsviksborna (82 %) att Esbovikens metrostation den bästa stationen för att byta mellan buss och metro. När det gäller tjänsterna använder Larsviksborna oftast tjänsterna i köpcentret Lippulaiva (över 90 %). Invånarna i Larsvik använder också tjänsterna i Stensvik och Esbovikens idrottspark ganska ofta (minst några gånger i månaden: 25 % och 53 %). 14 % av invånarna använder tjänsterna i Sökö minst några gånger i månaden.

För att förbättra kostnadseffektiviteten och att motsvara de resbehov som identifierats på basis av enkäten kommer vi att lägga ner linje 147 och ändra rutten för linje 158 så att i fortsättningen kör bussen via Stensvik metrostation och Larsvik till Esbovikens metrostation. I fortsättningen blir det möjligt att byta till metro i Stensvik och Esboviken när man reser från Larsvik.

I och med ruttändringen erbjuder linje 158 en snabbare anslutningsförbindelse från Tillisbacken till Stensvik metrostation och förbindelser till idrottsparken som ligger i den södra delen av Esboviken.

Turtätheten på linje 158 är 15 minuter på vardagar och lördagar och 30 minuter på söndagar.

Ändringen ingår i HRT:s trafikeringsplan för 2024–2025 som HRT:s styrelse kommer att behandla i sitt möte den 23 januari. Vi kommer att informera om ändringarna närmare via våra kanaler i slutet av januari.

linja 158 reitti medium.png
I bilden visas den nya rutten för linje 158 som ersätter linje 147. Linje 158 från Mattby metrostation via Nöykis, Tillisbacken, Stensvik metrostation och Larsvik till Esbovikens metrostation.