Trafikeringsplan 2021-2022

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spårvagn, metro- och färjetrafiken.


Du kan kommentera utkastet till planen för 2021-2022 fram till 13.12. Länken till kommenteringen 

Vi går igenom kommentarerna och granskar trafikeringsplanen utifrån kommentarerna. Vår styrelse behandlar planen i sitt möte 19.1.2021.

Nedan berättar vi mer om våra planer. Ruttförändringarna presenteras på separata kartor. Kartorna öppnas när du klickar på länken. 
Läs anvisningar för hur använda programmet (på finska) 

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2021 – 2022 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds i juni eller vid övergången till hösttrafik i mitten av augusti.

Metrotrafiken

I metrotrafiken fortsätter anpassningsåtgärder som vi startat i samband med hösttrafiken på grund av coronaviruskrisen. Vi minskar utbudet utanför rusningstid på tidiga morgnar och i kvällstrafiken.

Vi letar efter kostnadsbesparingar t.ex. genom att förkorta rusningstider. Efterfrågan i metrotrafiken har minskat framförallt under rusningstider. Vi förberder oss inte att öka trafikutbudet.

 

Närtågstrafiken

Anpassningsåtgärderna som börjat fortsätter i närtågstrafiken 2021. Vår grundprincip i planeringen av tågtrafiken är att vi säkerställer pendlingstrafiken och ökar inte utbud för 2020-2021 som föreslagits.  I tågtrafiken söker vi små kostnadsbesparingar. Vi minskar utbudet framförallt utanför rusningstid.

Broarbeten vid Bocksbacka samt installering av ställverk i Kervo orsakar ändringar i tågtrafiken för K-, I- och P-tåg sommaren 2021. Det sker ändringar även i VR:s närtågstrafik i riktning mot Riihimäki och Lahtis.Anpassningsåtgärderna som börjat fortsätter i närtågstrafiken 2021. Vår grundprincip i planeringen av tågtrafiken är att vi säkerställer pendlingstrafiken och ökar inte utbud för 2020-2021 som föreslagits.  I tågtrafiken söker vi små kostnadsbesparingar. Vi minskar utbudet framförallt utanför rusningstid.

Broarbeten vid Bocksbacka samt installering av ställverk i Kervo orsakar ändringar i tågtrafiken för K-, I- och P-tåg sommaren 2021. Det sker ändringar även i VR:s närtågstrafik i riktning mot Riihimäki och Lahtis.

Spårvagnstrafiken

Anpassningsåtgärderna vi startat fortsätter i spårvagnstrafiken 2021. Vi minskar utbudet utanför rusningstid i kvällstrafiken. Vi förbereder oss att genomföra små kostnadsbesparingar i sommar- och hösttrafiken 2021. 

Det första skedet av spårvägen på Ärtholmen tas i bruk

Det första skedet av spårvagnstrafiken på Ärtholmen beräknas tas i bruk i april 2021 när linje 6 förlängs från Sandviken till Eirastranden längs Docksgatan. Samtidigt läggs ner trafiken till Västra terminalen på linje 6T. Den närmare tidpunkten för ändringen blir klar under arbetets gång. 
Karta

Spårvägen på Atlantgatan blir klar

Vi beräknas att linje 9 kan börja köra längs Atlantgatan från Utterhällen till T2 i Västra terminalen fr.o.m. 1.5.2021. Efter förändringen trafikerar spårvagnslinjerna 7 och 9 Västra terminalen. Linje 6T slutar trafikera Västra terminalen när rutten för linje 6 förlängs till Eirastranden. Tidpunkten blir klar i och med arbeten fortskrider.
Karta

Busstrafiken

Förändringar som den nya kollektivtrafikgatan i Kurängen medför

Vår styrelse godkände förändringarna på linjerna 118(B), 134, 136 och 224 i anledning med kollektivtrafikgatan i Kurängen redan i trafikeringsplanen 2020-2021. Den nya gatuförbindelden är dock försenad och vi har inte kunnat genomföra förändringarna i busstrafiken.

Kollektivtrafikgatan förväntas bli klar under 2021. Förutom de redan tidigare bestämda förändringarna har vi förberett ändringar i bussförbindelserna mellan Esbo centrum och Köklax.  

Linje 118(B) får en ny rutt som går från Storåkern via Kurängen och Södrik till Esbo centrum när den nya kollektivtrafikgatan öppnas mellan Storåkern och Kurängen. Samtidigt genomförs ändringen att linjen slutar till Esbo centrum. B-varianten läggs ner och alla avgångar kör från Hagalund till Esbo centrum.  

Förbindelsen från Domsby och Esbo centrum via Morby till Köklax ersätts på vardagar med linje 213(N) som får ökad trafik. Linje 213 kör under rusningstider med 20 minuters mellanrum och i dagtid med 30 minuters mellanrum.

Ändhållplats för linje 213 flyttas från Köklax station till den nuvarande ändhållplatsen för linje 118 på Hansahamnsplatsen. Linje 213 börjar trafikera tidigt på morgonen och N-rutten som kör kvällstid förkortas till att köra mellan Elielplatsen - Esbo centrum. Även linje 241 kör från Esbo centrum till Mickels och linje 243 från Esbo centrum till Morby.

På kvällar, lördagar och söndagar kör den nya linjen 242 Esbo centrum - Morby - Köklax - Bassebyn.  

Förändringarna är bundna till den nya gatuförbindelsen mellan Storåkern och Kurängen. 
Karta

Linjerna 166K och 242  

Linje 166 får en ny variant K som kör på vardagar under rusningstider från Glasdalen via Glashyttan och Köklax station till Bassebyn.

En ny småbusslinje 242 som kör från Esbo centrum via Morby och Köklax station till Bassebyn betjänar mellan Esbo centrum och Köklax på kvällar och veckosluten.   
Karta 

Förändringarna i busslinjenätet i Sibbo

En ny avtalsperiod startar i busstrafiken i samband med övergång till hösttrafik i augusti 2021. Samtidigt görs små justeringar i linjenätet.

Linje 786 har haft en avgång från Järnvägstorget via Nickby och Paipis till Träskända. Vi ersätter linje 786 på sträckan Järnvägstorget - Nickby med linjerna 785, 787 och 788 samt på sträckan Nickby - Paipis - Träskända med linje 986.

Det sker förändringar också i ruttvarianterna för linjerna 787 och 987 i Borgnäs. I fortsättningen kör linjerna 787A, 987B och 987T via Lökkoski.

Med linjenummer 989 körs i fortsättningen endast utanför HRT-området från Borgnäs via Halkis och Pihlajamäki till Träskända. Alla avgångar från Borgnäs via Norra Paipis till Träskända körs med linjenumret 987.

Karta  

Vi lanserar en ny busslinje 844 som kör från östra centrum till Tasträsk om vår ekonomiska situation tillåter det. Vi har planerat att linje 844 kör på vardagar och lördagar med ca en timmes mellanrum samt på söndagar med ca två timmars mellanrum.

I och med den nya linjen 844 blir turtätheten mellan Östra centrum och Söderkulla på linjerna 841-844 högre.

Vi fortsätter linjerna 993 och 995 från Söderkulla centrum till Tasträsk för att förbättra skolresor.  
Karta 

Övriga förändringar i busstrafiken 

Linje 84 Hertonäs (M) – Degerö, linje 88 Hertonäs (M) – Hålvik och linje 88B Hertonäs (M) – Kronbergsstranden 

Bron på Rävsundsvägen i Uppby rivs ner samt anslutningen till Degerövägen och Rävsundsvägen blir en plankorsning. Under arbetena kan linjerna 84 och 88(B) inte köra från Degerövägen till Mjölövägen och därför börjar dessa linjer köra direkt från Degerövägen till Hundholmsvägen.

Samtidigt genomförs ändringen som invånarna i Kronbergsstranden har önskat dvs. linjerna börjar köra direkt längs Degerövägen utan att köra via Guvernörsvägen. Sträckan via Guvernörsvägen betjänar även i framtiden linjerna 85 och 86. Linjerna 85B och 89 trafikerar hållplatsparet på Österängsstigen. 
Karta 

Linje 436N 

Rutten för nattbuss 436N ändras i början av hösttrafiken och den nya rutten går via Håkansåker och Kungseken. Ruttförändringen ersätter linje 43 som läggs ner. Det sker ändringar i nattrafiken i Kungseken även 2022 när linjenätet på Tavastehusleden förnyas.  
Karta 

Linjerna 17 och 79B 

Antalet resenärer och biljettintäkter i kollektivtrafiken har minskat avsevärt på grund av coronaviruspandemin. Hösten 2020 har antalet resenärer varit klart mindre än vanligt och vi förbereder oss i budgeten för 2021 att våra biljettintäkter kommer att vara ca 35 procent mindre än vanligt.

Linje 17 Berghäll - Kronohagen - Munkholmen läggs ner i början av sommartrafiken. Vår styrelse har redan tidigare beslutat att lägga ner linje 17 som har haft för få resenärer.  Flera spårvagnslinjer erbjuder ersättande förbindelser. Spårvagnslinje 6 fortsätter till Eirastranden redan våren 2021.

Rusningslinje 79B (igelkottsvägen (M) - Ladugården läggs ner i början av sommartrafiken. Linje 79 trafikerar sträckan mellan Igelkottsvägens metrostation och Ladugården.

 

 

Färjetrafiken till och från Sveaborg

För närvarande planeras det inga förändringar i färjetrafiken.

 

Förändringar angående linjenätsplaner som godkänts redan tidigare

Linjenätsplan för Haga

Linjenätet i Haga, Gamlas och Kungseken ändras i början av hösttrafiken 2021. HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen 17.12.2019 (§ 134).
Utvecklingsplan för den tvärgående trafiken i Helsingfors

Det sker flera ändringar i de tvärgående rutterna i Helsingfors i augusti 2021.  Samtidigt blir det förändringar i linjer som betjänar Postparken. Vår styrelse godkände utvecklingsplanen för det tvärgående linjenätet i Helsingfors 16.4.2019.  

Linjenätsplan för Lahtisleden

Busslinjenätet i Östra Vanda ändras i augusti. HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen 13.2.2018.

Förändringar i linjerna i södra och västra Helsingfors

I augusti 2021 sker det förändringar på linjerna 14, 17, 18, 24 och 39.  Vår styrelse godkände förändringarna på linjerna 18, 39 och 14 21.1.2020 och förändringarna på linjerna 17 och 24 14.4.2020. 

Styrelsebeslut om linjerna 14, 18 och 39 (på finska)

Styrelsebeslut om linjerna 17 och 24 (på finska) 

Avvikande arrangemang under nästa sommar