Regionbarometern 2021

Regionbarometern om markanvändningen, boendet och trafiken är en enkät med vilken vi utreder invånarnas åsikter om boendet och resandet i Helsingforsregionen. Resultaten används i planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen (MAL).

HRT genomför undersökningen eftersom vi ansvarar för utarbetandet av trafiksystemplanen i Helsingforsregionen som en del av MBT-planering.

Regionbarometern 2021 är den tredje undersökningen som genomförs i regionen. De tidigare undersökningarna genomförde vi 2018 och 2017. 2013 gjordes en barometer med tonvikt på trafiken.

Frågor och svar om Regionbarometern