Trafikeringsplan 2023-2024

De flesta förändringarna börjar gälla när hösttrafiken startar i augusti 2023. Vår styrelse godkände planen 24.1.2023.

Tidtabellsperioder

Tidtabellsperioderna är 19.6.2023–16.6.2024:

  • Sommartidtabellsperiod 19.6.–13.8.2023
  • Vintertidtabellsperiod 14.8.2023–16.6.2024

 

Tidtabellsperioderna kan framförallt i kranskommunerna avvika några dagar från de ovannämnda om skolornas läsår börjar innan vintertidtabellerna börjar gälla.

Trafik vid helgdagar

Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen går enligt särskilda tidtabeller på nedan angivna dagar. Förändringarna är möjliga t.ex. under skolornas lovtider eller på grund av stora evenemang. 

Stombusslinjerna 520 och 530

När hösttrrafiken börjar, startar de nya stomlinjerna: 520 Mattby (M)–Storåker–Alberga–Myrbacka–Mårtensdal och 530 Mattby (M)–Finno (M)–Esbo centrum–Myrbacka.

Detta påverkar också det övriga linjenätet. När de nya stombusslinjerna inleder trafiken, läggs de nuvarande linjerna 134, 136, 531B, 532, 543, 555 och 565(B) ner. Också linjerna 224, 531 och 544 får ny rutt.

Avståndet mellan stombussarnas hållplatser är längre än på de vanliga busslinjerna för att resandet skulle vara snabbare.

Förändringar vid Esbo centrum

Övriga förändringar i busstrafiken

Metrotrafik

Den nya metrosträckan, Mattby-Stensvik, öppnades för trafik 3.12.2022. Det planeras inte några förändringar i metron men det kommer att göras arbeten som kan påverka metron. Tidpunkten för eventuella arbetena och hur de påverkar metrotrafiken är ännu inte kända.

Spårvagnstrafik

Vi förbereder oss på att starta Spårjokern dvs. snabbspårväg 550 från Östra centrum till Kägeludden under slutet av 2023. Trafiken kan starta när det finns tillräckligt med vagnar och förare. 

Det kommer att ske små förändringar i spårvagnsrutterna i stadskärnan. Det är ännu inte känd när förändringarna börjar gälla.

 

Tågtrafik

Det sker inga stora förändringar i närtågstrafiken 2023-2024. Banarbeten kan orsaka avvikelser i tågtrafiken.  

Färjetrafik till och från Sveaborg

Det planeras inga förändringar i färjetrafiken till och från Sveaborg.