HRT:s styrelse godkände de nya bussrutterna i Hagalund och Alberga

HRT:s styrelse behandlade planen i sitt möte tisdagen den 8 februari och godkände planen. Nästa steg i planeringen av busslinjerna är att man startar beredningen av förändringarna.

De nya busslinjerna börjar köra när snabbspårvagn 550 startar. Enligt nuvarande uppskattning sker det i början av 2024.

Se kartan över de nya busslinjerna i Hagalund och Alberga

Stort tack till alla som deltog i planeringen!

Vi fick drygt 5 540 svar på reseenkäten med vilken vi samlade in information om styrkorna och svagheterna i det nuvarande linjenätet och om hur människor i området reser till jobb, studier och för att sköta ärenden.

På vår enkät om utkastet till linjenätet som vi publicerade i oktober 2021 fick vi ungefär 2 340 svar. 

Vi ordnade även två online workshoppar och två enkäter om ruttalternativ för några linjer.

Ett varmt tack till alla er som varit med och deltagit!

Vad som ändras

Nedan presenterar vi de föreslagna förändringarna med motiveringar i vissa bussrutter. I slutet av denna sida har vi även samlat in de önskemål som vi tyvärr inte för tillfället kan genomföra.

På sidan kan du också hitta information om de förändringar som sker i Hagalund och Alberga på grund av tidigare linjenätsplaner. 

I denna plan föreslås det inte förändringar i följande linjer: 116, 117, 119, 121, 124, 125, 164, 200, 201, 201B, 207, 213, 229, 502, 510, 522, 522B, 548 och 549. 

 

Önskemål som inte kunde tillgodoses