Ur blogg: HRT:s styrelse behandlar linjenätsplan för Hagalund och Alberga 8.2

HRT:s styrelse behandlade planen i sitt möte tisdagen den 8 februari och godkände planen. Nästa steg i planeringen av busslinjerna är att man startar beredningen av förändringarna.

De nya busslinjerna börjar köra när snabbspårvagn 550 startar. Enligt nuvarande uppskattning sker det i början av 2024.

Vad som ändras?

Nedan presenterar vi de föreslagna förändringarna i vissa bussrutter.

I denna plan föreslås det inte förändringar i följande linjer: 116, 117, 119, 121, 124, 125, 164, 200, 201, 201B, 207, 213, 229, 502, 510, 522, 522B, 548 och 549