Kollektivtrafikförbindelser i Helsingforsregionen baserar sig på stomnätet

Stomnätet spelar en viktig roll när vi utvecklar kollektivtrafikförbindelser i Helsingforsregionen. Stomlinjenätet är ett nätverk som utgörs av spårförbindelser och stombusslinjer. Nätet består av enkla rutter som omfattar alla centrala punkter i Helsingforsregionen och erbjuder förbindelser med hög turtäthet.

Stomnätet i siffror

För närvarande utgörs stomnätet i Helsingforsregionen av närtågs- och metrolinjer. Stombusslinjer erbjuder förbindelser i områden där det inte finns efterfrågan på spårtrafik. Stombussar erbjuder också anslutningsförbindelser. 

För närvarande består stomnätet av 13 närtågslinjer, två metrolinjer och stombusslinjerna 200500510550, 560203040 och 570.  

Stomnätet på kartan fr.o.m. augusti 2021

Läs mer om nya stomlinjerna 20, 30 och 40 samt ändringarna som sker i Helsingforsregionens trafik i augusti

Läs mer om förändringarna i de nuvarande busslinjerna vid Lahtisleden och om Vandas busslinje 562 som blir stomlinje 570

Läs mer om förändringarna i de nuvarande busslinjerna vid Lahtisleden och Vandas busslinje 562 som blir stomlinje 570

Oranssi runkolinjabussi ja mies tien varressa

Stomlinjebussarna och de hållplatser där de stannar kännetecknas av orange färg

Färgen på stomlinjebussarna är orange, vilket gör det lätt att urskilja dem from annan trafik. Färgen på hållplatserna på stomlinjerna är också orange.

 

Enkla resor med stomlinjerna

Vi bygger stomnätet för att kunna erbjuda våra kunder en kollektivtrafik av hög kvalitet. Enligt undersökningar uppskattar våra kunder särskilt enkla och smidiga resor i kollektivtrafiken. Stomlinjerna utvecklas för att motsvara dessa behov.

Nainen kävelee runkolinjan 500 bussin vieressä

Nöjda kunder

Enligt våra undersökningar är kunder nöjda med stomlinjerna och tycker att de är nyttiga. Stomlinjenätets höga turtäthet anses vara den viktigaste egenskapen med stomlinjerna. Den höga turtätheten gör så att det inte är nödvändigt att titta på tidtabeller.

Kunderna anser också att det är lätt att byta mellan stomlinjerna och anslutningstrafiken. Dessutom tycker kunderna att den öppna biljettförsäljningen fungerar bra.

Merparten av svararna upplever att det är positivt att vi satsar på stomlinjerna och ersätter andra linjer med stomlinjeförbindelser. Ett välfungerande och omfattande stomlinjenät uppmuntrar att använda kollektivtrafiken.

Stomnätet växer

Vi fortsätter att utveckla stomnätet. Fyra nya stomlinjer lanserades i augusti 2021. Meningen är att komplettera det nuvarande stomlinjenätet med följande busslinjer senast 2024: 

 

Linje 300, Elielplatsen–Myrbacka 

Linje 400, Elielplatsen–Vandaforsen

Linje 520, Mattby–Mårtensdal

Linje 530, Myrbacka–Mattby 

Det beräknas att snabbspårvägen 550 börjar trafikera sträckan Östra centrum–Kägeludden år 2024. Busslinje 550 och snabbspårvägen kommer att först trafikera samtidigt tills bussarna ersätts med spårvagnarna.