Stora tillfälliga ändringar i trafiken 2024

Det är flera tillfälliga ändringar i HRT.s kollektivtrafik på grund av grundrenoveringar och arbeten under 2024. Arbeten påverkar framförallt metro-, tåg- och spårvagnstrafiken. Kollektivtrafiken betjänar också under avvikelserna - se nedan hur.

HSL-appen hjälper dig: du hittar ersättningstrafiken och tidtabellerna via reseplaneraren i appen även en månad i förväg.

Kort om förändringarna

Tillfälliga ändringar i metrotrafiken i centrum och på sträckan Östra centrum - Mellungsbacka

Järnvägstorgets och Mellungsbacka metrostationer är stängda från och med 3.6 fram till början av september. När Järnvägstorgets metrostation är stängd går metron inte till Järnvägstorgets metrostation eller förbi den utan ändstationerna i Helsingfors centrum är Kampen (i riktning från Esbo) och Helsingfors universitet (i riktning från östra Helsingfors). Gårdsbacka station är stängd 24.6-4.8, och Kvarnbäckens station är stängd 8.7-4.8. Vi ordnar ersättande buss- och spårvagnsförbindelser.

Vissa spårvagnslinjer kör undantagsrutter på grund av gatuarbeten

Grundrenoveringen av Mannerheimvägen påverkar spårvagnstrafiken 2024. Från och med 3.6 ersätts spårvagn 8 med buss och spårvagn 1 börjar köra via Järnvägstorget och Hagnäs. Linjerna 2, 4 och 10 trafikerar inte hållplats Operan utan spårvagnarna kör via Rosavillagatan.

Tillfälliga ändringar i tågtrafiken på stambanan

I- och P-tågen får glesare trafik mellan Helsingfors, Dickursby och Flygplatsen och K-tågen har glesare trafik mellan Helsingfors och Kervo 2.4-27.10. På sträckan Helsingfors-Myrbacka-Flygplatsen går tågen med 10 minuters mellanrum.

Tillfälliga ändringar i tågtrafiken på kustbanan

Det finns ingen tågtrafik väster om Alberga 24.6-28.7 samt under vissa veckoslut i maj och augusti-september. Vi ersätter tågen med bussar som kör från Elielplatsen och Alberga.

Varför utförs arbeten?

År 2024 utförs flera stora arbeten som påverkar HRT:s trafik. Därför säkerställer vi att de ersättande och alternativa förbindelserna, rådgivningen och kommunikationen är fungerande och att du smidigt kan resa med oss. Det är flera orsak till varför arbetena måste utföras.

Brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation behöver uppdatering och broar, växlar och Gårdsbacka station förbättring på sträckan Östra centrum-Mellungsbacka. Slutresultatet är att metron går smidigt också under de kommande årtiondena, och metrostationerna vid Järnvägstorget och Gårdsbacka förbättras.

Förändringarna i tågtrafiken beror på två olika arbetshelheten. I Dickursby påverkar banarbeten de HRT:s tåg som kör via Dickursby. Med arbeten vill man förbättra tågtrafikens pålitlighet på stambanan och ringbanan. Arbeten på kustbanan är en del av byggandet av Esbo stadsbana och dessa arbeten fortsätter även under kommande åren. När arbetena är klara i slutet av detta årtionde, blir det 10-minuterstrafik från Helsingfors ända till Köklax.

På bakgrunden till de tillfälliga förändringarna i spårvagnstrafiken är framförallt grundrenovering av Mannerheimvägen. Under de kommande åren kommer utvidgandet av spårvagnsnätet och grundrenoveringarna att påverka spårvagnstrafiken.