Förändringar i metrotrafiken under sommaren 2024

Det är betydande ändringar i metrotrafiken under sommaren 2024. Ändringarna gäller från början av juni till början av september. Järnvägstorgets metrostation är stängd 3.6-1.9.2024 och man kan inte resa genom Helsingfors centrum med metron. Det är också ändringar i metrotrafiken till Mellungsbacka, Gårdsbacka och Kvarnbäcken. Vi ordnar ersättande trafik med bussar och spårvagnar.

Ändringar i centrum och i östra Helsingfors

Järnvägstorgets metrostation är stängd 3.6-1.9.2024

Järnvägstorgets metrostation är stängd. Metrons ändstationer är Helsingfors universitet (i riktning mot östra Helsingfors) och Kampen (i riktning mot Esbo). Spårvagnarna 9 och 9B trafikerar sträckan som metron inte kan trafikera. I riktning mot öst går metron från centrum med 5 minuters mellanrum och i riktning mot väst med 6 minuters mellanrum. I Esbo kör alla tåg ända till Stensvik.

Mellungsbacka metrostation är stängd 3.6-8.9, ändringar också i Gårdsbacka och Kvarnbäcken

Metron går inte till Mellungsbacka 3.6-8.9. Gårdsbacka station är stängd 24.6-4.8, och Kvarnbäckens station är stängd 8.7-4.8. Metrotåg som vanligt kör ända till Mellungsbacka har antingen Östra centrum, Kvarnbäcken eller Gårdsbacka som ändstation beroende på arbeten. I östra Helsingfors ersätts metron med buss 99M. Också vissa bussar får tätare trafik.

Varför blir det tillfälliga förändringar i metrotrafiken?

Den största tillfälliga ändringen i metrotrafiken beror på brandsäkerhetsarbeten som görs på Järnvägstorgets metrostation. I och med arbeten förbättras brandsäkerheten på Järnvägsstationens metrostation. Samtidigt säkerställs ännu smidigare trafik. Det görs också andra förbättringsarbeten vid Järnvägsstationens metrostation.

På grund av arbeten är det stopp i metrotrafiken på Järnvägstorgets metrostation 3.6-1.9 och Järnvägstorgets metrostation är stängd förutom affärslokaler. Metron kör endast mellan Helsingfors universitet och östra Helsingfors samt mellan Kampen och Stensvik.

Förändringarna i östra Helsingfors beror på grundrenovering av metrobroar och av Gårdsbacka station. På grund av arbeten går metron inte till Mellungsbacka 3.6-8.9. Metrotåg som vanligt kör ända till Mellungsbacka har antingen Östra centrum, Kvarnbäcken eller Gårdsbacka som ändstation beroende på arbeten. I östra Helsingfors ersätts metron med buss 99M.

Vi sätter in extra trafik under avvikelser

Vi säkerställer att de ersättande och alternativa förbindelserna, rådgivningen och kommunikationen fungerar och att du smidigt kan resa med oss. Vi uppdaterar information om avbrott i metrotrafiken under sommaren och om ersättande trafik på denna sida.

Vi ser till att kollektivtrafiken betjänar även under sommarens arbeten. Du kan välja den lämpligaste rutten bland flera linjer och extra trafik. Du hittar alla ersättande rutter och förbindelser via Reseplaneraren. Du kan kolla redan nu i Reseplaneraren hur dina egna förbindelser fungerar i början av sommaren.

Du kan resa genom Helsingfors centrum till exempel med spårvagn 9. Vi ökar spårvagnstrafik mellan Första linjen, Hagnäs, centralstationen, Kampen och Busholmen genom att lansera en ny tillfällig spårvagnslinje 9B.

I östra Helsingfors ersätts metron av busss 99M som trafikerar sträckan Östra centrum-Mellungsbacka eller Gårdsbacka-Mellungsbacka beroende på vilken sträcka metron kan trafikera. Också många vanliga busslinjer får tilläggsturer i Mellungsbacka, Gårdsbacka, Kvarnbäcken och Nordsjö.

Varför är det nödvändigt att stoppa trafiken?

År 2024 utförs flera stora arbeten som påverkar HRT:s trafik. Det görs samtidigt flera separata renoveringsarbeten i metron. Grundrenoverings- och underhållsarbeten är nödvändiga i och med att metrosystemet åldras. Arbetena gör att kollektivtrafiken fungerar också i framtiden och ännu bättre. 

En del av dessa arbeten förutsätter att metron inte går i de områden där arbetena utförs. Under trafikavbrotten görs flera olika arbeten i ett och samma område så att man inte behöver stoppa metrotrafiken så ofta.

Trafikavbrottet görs endast när det är nödvändigt dvs. när arbeten görs i banområdet. Det görs flera arbeten under trafikavbrottet då spåren tas helt bort. Många av arbeten är sådana som inte är möjliga att utföra nattetid. Arbetsskeden som inte kräver stopp i trafiken fortsätter även efter avbrotten. Till exempel arbetena i Gårdsbacka fortsätter ännu fram till 2025.

För arbetena vid metrosträckan svarar Stadstrafik Ab som ansvarar för metrotrafiken och metrons underhåll. Mer information om arbetena finns att få på Stadstrafik Ab:s webbplats.