Tillfälliga ändringar i metrotrafiken i östra Helsingfors 3.6-8.9

Mellungsbacka metrostation är stängd från början av juni till början av september. Också Gårdsbacka och Kvarnbäckens metrostationer kommer att stängas senare under sommaren. På grund av arbeten har metron glesare turtäthet i östra Helsingfors under sommaren. Vi sätter in extra busstrafik i östra Helsingfors.

Observera följande

Mellungsbacka metrostaton är stängd 3.6-8.9

Mellungsbacka metrostation är stängd från och med 3.6 på grund av renovering av metrobron som går över Västerkullavägen. Metron går till Mellungsbacka igen från och med 9.9.

Gårdsbacka metrostation är stängd 24.6-4.8

Gårdsbacka metrostation är stängd på grund av grundrenoveringen. Stationen öppnas för passagerare 5.8. Stationens östra biljetthall med R-kiosken och biljettautomaten har dock öppet hela sommaren.

Kvarnbäckens metrostation är stängd 8.7-4.8

Kvarnbäckens metrostation är stängd från och med 8.7 på grund av grundrenovering av metrobroar. Stationen öppnas för passagerare 5.8.

Metron går med 5/10 minuters mellanrum 3.6-1.9

Från och med 3.6 går metron mellan Östra centrum och Helsingfors universitet med 5 minuters mellanrum och på sträckan Östra centrum - Kvarnbäcken eller Gårdsbacka med 10 minuters mellanrum. Från och med 2.9 kör metron enligt vanlig tidtabell.

Buss 99M ersätter metron på de sträckor som inte kan trafikeras med metron

Metron ersätts med buss 99M som kör till Mellungsbacka 3.6-8.9. Bussen avgår antingen från Östra centrum eller från Gårdsbacka beroende på till vilken station metron går. Också stombuss 560 erbjuder alternativa förbindelser. Linjerna 92, 94 och 95 har tätare trafik.

Reseplaneraren hjälper alltid

Reseplaneraren finns på hsl.fi och i HSL-appen och visar alltid de aktuella rutterna. Du kan redan nu söka rutter för sommaren.

Olika arbetsskeden i metrotrafiken i östra Helsingfors

Metron har tillfälliga ändringar i östra Helsingfors 3.6-8.9. Nedan ser du hur trafiken går under olika arbetsskeden.