Tillgänglighet

Detta utlåtande gäller HRT:s (Helsingforsregionens trafik) digitala tjänster hsl.fi och HSL-app. Detta utlåtande är utformat den 27 oktober 2020 och uppdaterat den 12 oktober 2021. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående sakkunnigorganisation.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Tjänsten HSL.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som beskrivs nedan är enligt WCAG-kriterier inte tillgängligt på grund av:

Allmänt innehåll i webbplatsen:

 • Undertexter och/eller syntolkning saknas i videoinnehåll. WCAG 1.2.1, 1.2.2
 • En del innehåll har genomförts utan listobjekt.  WCAG 1.3.1
 • I en del formulär har rubriknivåer använts.  WCAG 1.3.1, 3.3.2
 • Det finns brister i textalternativen för visuella element och de kan inte uppfattas av personer som använder skärmläsare.  WCAG 1.1.1

Tjänster i anknytning till HRT-kort

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Användning och avgränsning av köp- och användningshistorik
 • Skärmläsare kan inte på ett begripligt sätt tolka en del uppgifter om kalender (Allmän tillgänglighet)

Tjänster i anknytning till stadscyklar

Den nya tjänsten som beaktar de krav som lagen ställer öppnades på våren 2021. Tjänsten designades och utvecklades enligt de senaste tillgänglighetsriktlinerna. Den slutgiltiga tillgänglighetsgranskningen görs i början av juni 2021 och möjliga tillgänglighetsbrister kommer att publiceras på denna sida.

HRT Mobilappen Tillgänglighetsutlåtande

Tjänsten HRT mobilappen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som beskrivs nedan är enligt WCAG-kriterier inte tillgängligt på grund av:

Allmänt

 • Det går inte att skrolla ordentligt på vissa vyer med assisterande teknik och externa tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Vissa vyer saknar stöd för tangentbordsnavigering. (WCAG 2.1.1)
 • Titlarna är inte markerade som titlar i alla vyer. (WCAG 1.3.1)
 • Strukturen med rubriker är inte konsekvent i alla vyer, och alla rubriker har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1)
 • Storleken av vissa interaktiva element är mindre än 44 x 44 pixlar, vilket gör dom svårt att välja för vissa användare. (WCAG 2.5.5)
 • Kontrasten på texten i annonsrutan högst upp är mindre än vad WCAG rekommenderar, vilket gör den svårläst för vissa användare. (WCAG 1.4.3, 1.4.6)
 • Det saknas tydliga alternativa texter på vissa kontroller. (WCAG 1.1.1)
 • Skärmläsaren läser inte felmeddelanden på vissa formulären. (EN 301 549)
 • Om man har valt ett favoritläge medan man har tagit appen i bruk, det är inte möjligt att redigera det senare med en skärmläsare på iOS. (WCAG 2.1.1)
 • Om appens språk är inte samma som språket på operativsystemet, skärmläsarna kommer inte att uttala appens innehåll korrekt. (WCAG 3.1.1)
 • Skärmläsare är inte informerade om uppdaterade sökresultat i vissa sökfält. (WCAG 4.1.3, EN 301 549)
 • De ät inte möjligt att redigera sparade platser med assisterande teknik på iOS. (WCAG 2.1.1)
 • Ändring av textstorlek på systemnivå påverkar inte en en del av appens innehåll. (WCAG 1.4.4)
 • Assisterande teknik känner inte igen ikoner som representerar olika transportmedel och typer av plats. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)

Hem och nyheter

 • Knapparna som man använder för att välja innehållstyp på Trafik-fliken saknar alternativa text och är inte meddelade som knappar till skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)
 • Tillbaka-knappen är inte nåbar med ett externt tangentbord på enskilda artiklar på Android. (WCAG 2.1.1)
 • Fokuseringsordningen är inte konsekvent eller logisk när man använder assisterande teknik. (WCAG 2.4.3)
 • Ibland det går inte att välja länkar inom artiklar med ett externt tangentbord och länkarna är inte meddelade som länkar till skärmläsare. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Favoritämnen och linjer är visuellt separerade från kontroller på slutet av vissa artiklar, men deras betydelse är inte tydlig för användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Det är visuellt tydligt vilka linjer är påverkade av en nyhet, men samma information är inte alltid meddelat till användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

Biljetter

 • Vissa länkar är inte meddelade som länkar och är inte nåbara med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa kontroller är inte meddelade som valbara knappar till skärmläsare, som t.ex. valet mellan vuxen och barn när man köper en biljett. (WCAG 4.1.2)
 • Reseområdet på en inköpt biljett är inte markerat som en knapp och går inte att nå med skärmläsare. (WCAG 2.1.1, 1.3.1)

Rutter

 • Spårning i realtid och information över reseområden är inte nåbar med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Kontrasten mellan grön text och vit bakgrund eller vit text och grön bakgrund är inte tillräckligt stor. (WCAG 1.4.3)
 • I vissa fall skärmläsare saknar information om utvalda flikar och andra kontroller. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Synliga etiketter till vissa element på reseplaneraren motsvarar inte etiketter som är tillgängliga för skärmläsare och talstyrning. (WCAG 2.5.3)
 • Vissa kontroller är inte angett i kod som knappar och flikar, vilket gör det svårare att utnyttja dom för användare av assisterande teknik. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Fokuseringsordningen kan vara förvirrande för användare av skärmläsare när man går igenom rekommenderade rutter. (WCAG 2.4.3)
 • Det är svårt att förstå innehållsstukturen när man går igenom en rutt av en specifik linje med skärmläsare. (WCAG 1.3.1):
  ○ Alla tabellrubrikerna meddelas på en gång.
  ○ Det går inte att urskilja beräknade tider från schemalagda tider.
 • Fokuset kan fastna på hållplatsvyn med VoiceOver på iOS. (WCAG 2.1.1, 2.1.2)
 • Talkback på Android läser ibland innehållet av en fel flik i hållplatsvyn. (EN 301 549)
 • Användare med skärmläsare kan inte återvända till ruttdetaljerna efter man har aktiverad kartan på Android. (WCAG 2.1.1, 2.4.3)

Inställningar & instruktioner (Mer)

 • Språkvalet meddelar inte till skärmläsaren vilket språk är vald. (WCAG 1.3.1)

Respons och kontaktuppgifter

Vi erbjuder stöd per telefon till användare, som inte har tillgång till digitala tjänster, i vår kundtjänst på nummer 09 4766 4000 (mta eller lna).

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?  Berätta det för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.  Vi besvarar respons som lämnats in under eget namn inom 14 dagar. Vi besvarar inte anonym respons, men den beaktas.

Du kan lämna in tillgänglighetsrespons med vår responsblankett.

Lämna in klagomål om och begäran om utredning av tillgänglighet

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i Finland. Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket i Södra Finland (länken öppnas i ett nytt fönster).