Ansvarsfull ekonomi

HRT:s biljettintäkter var 243 miljoner euro år 2020

Ansvarsfull ekonomi utgör grunden för vår verksamhet

De viktigaste inkomsterna är biljettinttäkter och kommunandelar som medlemskommunerna betalar. Vi har ett stort somma i vårt bruk. År 2020 var intäkterna över 665 miljoner euro varav 243 miljoner var biljettintäkter.

Vi är ansvariga för våra kunder och medlemskommuner att vi använder pengar förnuftigt

Personalkostnaderna ugör ca 3 procent av HRT:s totala kostnader

Förnuftig ekonomi utgör en stadig grund för högklassiga tjänster

Långsiktig, förnuftig ekonomi är inte ett hinder för högklassig service, tvärtom: den är en förutsättning. Förändring som skett i och med coronaviruspandemin kräver att vi tänker på nytt våra tjänster.

Våra utgifter var ca 719 miljoner euro 2020. De operativa kostnaderna är över 70 procent av våra utgifter. Personalkostnaderna är tre procent av utgifterna.

Genom att förnuftigt använda pengar och för rätta saker kan vi erbjuda högklassig kollektivtrafik för så många som möjligt.

Läs mer om våra intäkter och utgifter år 2020

 

HRT köpte trafik med 507 miljoner euro år 2020

Öppna anbudsförfarande garanterar rimliga priser

Vi beställer trafiken från våra samarbetspartner med ca 507 miljoner euro år 2020. Våra största partner är Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, VR, Helsingin Bussiliikenne, Nobina Finland Oy och Oy Pohjolan Liikenne Ab.

Anbudsförfaranden i busstrafiken är öppna för alla företag som har tillräckliga förutsättningar att sköta trafiken. Marknaden bestämmer priserna och konkurrensen mellan trafikföretagen säkerställer att vi får trafikservicen med måttliga priser.

Olika partner

Vi köper trafiken i helheten. En del av inköp är små och då har även små och medelstora företag goda förutsättningar att delta i anbudsförfarandet.

Vid upphandling vägs förutom pris också kvalitet in.

Vår uppgift i samhället

Vi är en stor kollektivtrafikaktör i vårt verksamhetsområde, så vi ansvarar för att allt rullar i vardagen i Helsingforsregionen.