Anslutningsparkering

En zoombar karta över Helsingforsregionens anslutningsparkeringar. Genom att under kartan klicka på "Visa större karta"-texten, öppnas kartan så att den täcker hela fönstret. Genom att klicka på en enskild punkt, får du se de totala antalen bil- och cykelplatser för respektive område. En närmare zoomning leder till en nogrannare vy, där du genom att klicka på objekten kan undersöka de enskilda parkeringsplatsernas uppgifter.

Visa större karta