Allmänna resevillkor

Allmänna resevillkor i HRT:s kollektivtrafik

Resevillkoren för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor och -tjänster som ordnas av HRT. Kunder som använder HRT:s tjänster är skyldiga att bekanta sig med dessa resevillkor och följa dem.

Dessa resevillkor gäller från och med 1.1.2020, och ersätter de tidigare resevillkoren. Resevillkoren finns att få på HRT:s serviceställen, i R-kiosker, på övriga försäljningsställen som säljer HRT-kort samt på webbplatsen hsl.fi. HRT förbehåller sig rätten att ändra resevillkoren. De tryckta resevillkoren uppdateras en gång om året, på webbplatsen hsl.fi finns de aktuella resevillkoren.

1. HRT:s kollektivtrafik

HRT:s verksamhetsområde omfattar nio medlemskommuner: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå. HRT-området är indelat i fyra zoner som är namngivna med bokstäverna A, B, C och D med början från Helsingfors centrum.
 
Köp en biljett för alla de zoner du passerar. I ABC-området behöver du alltså minst en AB- eller BC-biljett. Det går inte att köpa en biljett för en enstaka zon A, B eller C. 

HRT:s biljetter gäller i bussarna, närtågen, metron och spårvagnarna samt på Sveaborgsfärjan. U-busslinjerna som kör utanför HRT-området kompletterar trafikutbudet. U-trafik kallas de busslinjer som fortsätter utanför HRT-området. Bussar på U-linjerna är märkta med ett U i fronten. På dessa linjer kan du resa med HRT:s biljetter i HRT-området.

Det finns också sammanlagt ca 4 400 stadscyklar i Helsingfors, Esbo och Vanda. En giltig HRT:s biljett berättigar också till användning av anslutningsparkeringarna. 

HRT:s kollektivtrafikbiljetter säljs

 • på flera försäljningsställen, bl.a. i kiosker, butiker och hotell
 • i biljettautomater
 • i HSL-appen
 • på bussar
 • på serviceställen

Återförsäljaren kan ta ut en serviceavgift vid köp av biljett. Serviceavgiften debiteras inte på serviceställena eller i automaterna.

Laddning av HRT-kortet på nätet tas i bruk under 2020. Periodbiljett eller värde du köpt i korttjänsten laddas på ditt HRT-kort först då när du visar ditt kort för kortläsaren på ett trafikmedel, på metrostationen eller på Sveaborgsfärjans kajområde för första gången efter köpet. På U-trafikens bussar kan du inte ladda period eller värde du köpt på nätet. Det innebär att du inte kan göra din första resa med U-trafikens buss. 

Biljetter säljs också via tjänster som upprätthålls av aktörer som förmedlar rätt att resa med kollektivtrafiken, till exempel MaaS-operatörer.

Biljetter säljs inte på närtågen, metron, spårvagnarna eller på Sveaborgsfärjan. 

Du hittar det närmaste försäljningsstället via hsl.fi

Utbudet omfattar period-, tilläggs-, dygns-, värde- och enkelbiljetter:

 • Du kan köpa periodbiljetter i HSL-appen eller med HRT-kortet
 • Om du har en giltig periodbiljett, kan du köpa en tilläggsbiljett
 • Du kan också köpa enkel- och dygnsbiljetter i HSL-appen. 
 • Du kan köpa värdebiljetter för enstaka resor med värde, dvs. pengar, som har laddats på HRT-kortet. 
 • Det finns två olika typer av enkel- och dygnsbiljetter: biljetter som laddas på ett engångskort av papp som börjar gälla vid första aktiveringen samt biljetter som skrivs ut på papper och som börjar gälla vid köptillfället. 

Det finns två typer av HRT-kort:

 • Ett personligt HRT-kort kan användas endast av kortets ägare och får inte lånas ut till någon annan Användarens kundgrupp registreras på kortet, och tillsammans med hemkommunen bestämmer den vilka period- och värdebiljetter som kan laddas på kortet.
 • Ett innehavarkort kan användas av vem som helst som tillhör den kundgrupp som har registrerats på kortet (vuxen eller barn).
 • Innehavarkortet kan inte omvandlas till ett personligt kort eller tvärtom.

Period-, enkel- och värdebiljetter med HSL-appen

 • Din kundgrupp och hemkommun bestämmer vilka biljetter du kan köpa med appen och till vilket pris.
 • Du kan ladda ner appen gratis till din Android- eller iPhone-telefon från respektive appbutik.
 • Biljetter köpta via HSL-appen gäller endast i en telefon och kan inte flyttas till en annan telefon. 
 • När du reser t.ex. med vänner, med din partner eller med dina barn, kan du också köpa enkel- och dygnsbiljetter för dem i din telefon. 

2. Biljetter och köp av biljetter

2.1 Enkel- och värdebiljetter

Enkel- och värdebiljetterna gäller i 80-110 minuter beroende på zon:

 • AB-, BC- och D-biljetter 80 minuter
 • ABC- och CD-biljetter 90 minuter
 • BCD-biljetter 100 minuter
 • ABCD-biljetter 110 minuter

Enkelbiljetter som har köpts i en automat gäller 10 minuter längre. 

 • Du kan köpa en värdebiljett med HRT-kortet i kortläsaren. Du måste ha värde dvs. pengar på kortet för att kunna köpa biljetten. Du kan ladda värde på ditt kort i en del av automaterna samt på försäljnings- och serviceställen. Du kan också köpa värde i HRT-korttjänsten (kort.hsl.fi, laddning på nätet tas i bruk under 2020). Värdet laddas på HRT-kortet när du visar upp kortet för första gången efter köpet för kortläsaren.
 • Du kan köpa enkelbiljetter med HSL-appen. Du kan välja när du vill att biljetten börjar gälla, inom upp till 24 timmar från köptillfället.
 • Du kan köpa en enkelbiljett på papper i automaterna eller av bussföraren. Biljettens giltighetstid börjar vid köptillfället.
 • Du kan köpa enkelbiljetter som laddas i förväg på ett engångskort av papp på serviceställen, i många kiosker och butiker samt i en del av automaterna. Biljetten börjar gälla när du aktiverar biljetten för första gången i kortläsaren. Biljetten ska användas inom två år från köptillfället.

2.2 Tilläggsbiljett

 • Om du har en giltig periodbiljett i HSL-appen eller på HRT-kortet kan du förmånligt utvidga biljettens giltighetsområde genom att köpa en tilläggsbiljett. Tilläggsbiljetten gäller i 80-110 minuter beroende på i vilka zoner tilläggsbiljetten tillsammans med periodbiljetten gäller.
 • Du betalar biljetten antingen med ditt HRT-kort eller via HSL-appen beroende på om du har köpt din periodbiljett med HRT-kortet eller via HSL-appen. 
 • När du köper din biljett i HSL-appen, kan du välja när du vill att biljetten börjar gälla, inom upp till 24 timmar från köptillfället.

2.3 Dygnsbiljett

 • Dygnsbiljetten gäller i 1-7 dygn. 
 • I HSL-appen kan du köpa dygnsbiljetter till alla zoner. Du kan välja när du vill att biljetten börjar gälla, inom upp till 24 timmar från köptillfället. 
 • Förköpta biljetter som laddas på ett engångskort av papp börjar gälla när du aktiverar biljetten för första gången i kortläsaren. Biljetter säljs för alla zoner för 1-7 dygn. Du kan köpa dygnsbiljetter på alla serviceställen, kiosker och butiker som säljer HRT:s biljetter samt i en del av automaterna. Biljetten ska användas inom två år från köptillfället.  
 • Biljetter som kan köpas i automat eller av bussföraren och som skrivs ut på papper börjar gälla vid köptillfället. Av bussföraren och i en del av biljettautomaterna kan du köpa endast AB- och ABC-biljetter för 1 dygn.
 • Helsinki Card är ett kontaktlöst kort som omfattar en reserätt för 1, 2 eller 3 dygn i zonerna A och B eller A, B och C. Biljetten börjar gälla när du aktiverar biljetten för första gången i kortläsaren.

2.4 Periodbiljett

Du kan köpa en periodbiljett till ditt HRT-kort

 • Biljetten gäller i minst 14 dygn eller högst ett år. Du kan välja när du vill att biljetten börjar gälla, inom upp till 60 dygn från köptillfället. Det går också att ladda ytterligare en periodbiljett till HRT-kortet som kan gälla i högst ett år. Denna biljett kan börja gälla högst inom 60 dygn från det att giltighetstiden för den första periodbiljetten har gått ut.
 • Du kan också köpa en periodbiljett i HRT-korttjänsten (kort.hsl.fi, laddning på nätet tas i bruk under 2020). Biljetten laddas på HRT-kortet när du visar kortet för första gången efter köpet för kortläsaren.
 • Du kan ladda en periodbiljett på ditt HRT-kort även på alla försäljningsställen, kiosker och butiker som säljer HRT:s biljetter samt i en del av automaterna.

Du kan köpa periodbiljetter i HSL-appen som engångsköp eller i form av en fortlöpande beställning eller fortlöpande sparbeställning.

 • Som engångsköp kan du köpa en periodbiljett för 30 dygn. Under 2020 utvidgas biljettsortimentet så att du också kan köpa periodbiljetter för 60, 90 och 360 dygn.
 • Fortlöpande beställningar gäller tills vidare, och ditt betalkort debiteras för beställningen var 30:e dag.
 • Fortlöpande sparbeställningar är det förmånligaste alternativet för biljetter som gäller i minst 360 dygn. Ditt betalkort debiteras för beställningen var 30:e dag. En uppsägningsavgift tas ut för avbeställningar som gjorts före den 12:e debiteringen.
 • Du kan välja när du vill att periodbiljetten börjar gälla, inom upp till 60 dygn från köptillfället.

Bakgrundssystemen för HRT-kortet och HSL-appen kommunicerar inte med varandra. Du kan t.ex. inte använda biljetter eller värde i HSL-appen om du har köpt dem med HRT-kortet. Du kan inte heller köpa en tilläggsbiljett med HSL-appen om din periodbiljett är laddad på HRT-kortet.

2.5 Betalsätt

 • Enkel- och dygnsbiljetter som köps i HSL-appen debiteras antingen på telefonräkningen eller på det betalkort du registrerat i tjänsten. Periodbiljetter debiteras som kortavgift.
 • Värdebiljetter betalas med värde dvs. pengar som laddas på HRT-kortet. Biljetten sparas på HRT-kortet när du väljer biljetten och visar ditt kort för kortläsaren. Du kan ladda värde på ditt kort i en del av automaterna, på försäljnings- och serviceställen samt i HRT-korttjänsten (kort.hsl.fi, nätladdning tas i bruk under 2020).
 • När du köper biljetter eller laddar ditt HRT-kort på ett service- eller försäljningsställe, kan du betala bl.a. med kontanter och betalkort. De flesta ställen accepterar också de vanligaste kreditkorten samt HRT:s personalbiljett och presentkort. Återförsäljaren kan ta ut en serviceavgift. Serviceavgiften debiteras inte om du laddar ditt kort på serviceställena.
 • I HRT:s biljettautomat kan du betala med betalkort och i en del av automaterna även med mynt. I vissa automater kan du betala med sedlar. Du kan också använda värde på HRT-kortet för att betala enkelbiljetter.
 • Till bussföraren kan du betala med kontanter. Det lönar sig att reservera småpengar eftersom bussföraren inte behöver ta emot sedlar större än 20 euro. Av bussföraren kan du köpa en enkelbiljett med HRT-kortet till en person som reser tillsammans med dig: du betalar biljetten med värde som laddats på HRT-kortet. 
 • I HRT-korttjänsten kan du betala med betalkort. Övriga betalsätt tas i bruk senare, bl.a. MobilePay och nätbanken.  
 • Betalsätt som gäller i tjänster som upprätthålls av aktörer som förmedlar rätt att resa i kollektivtrafiken, t.ex. MaaS-operatörer, beskrivs i aktörernas servicevillkor. 

3. Användning av biljetter

1. Rätt att resa

 • Alla biljetter ger obegränsad rätt att resa under biljettens giltighetstid och i biljettens zon/zoner i alla HRT:s kollektivtrafikmedel: på bussarna, närtågen, metron, spårvagnarna och Sveaborgsfärjan.
 • När du reser med en värde-, enkel-, dygns- eller tilläggsbiljett kan du byta till ett annat färdmedel under biljettens giltighetstid. Biljetten får gå ut under den sista resan. 

3.2 Användning av biljetter i trafikmedlen

Det är ditt ansvar att ta reda på vilken biljett du behöver för din resa. Biljetten måste gälla i alla de zoner du åker igenom. Tilläggsbiljetten måste tillsammans med din giltiga periodbiljett gälla i de zoner du åker igenom. 

 • När du betalar din biljett med värde på HRT-kortet, ska biljetten köpas direkt i kortläsaren när du går ombord på bussen, spårvagnen eller tåget. I början av en metroresa ska biljetten köpas i kortläsaren innan du går till metrons betalningsområde som börjar vid kortläsarna. Före din färjeresa till Sveaborg ska du köpa en biljett i kortläsaren innan du går till kajområdet.
 • När du använder HSL-appen eller en app som hör till en aktör som förmedlar biljetter, t.ex. en MaaS-operatör, ska den giltiga enkel-, tilläggs-, dygns- och periodbiljetten vara i din telefon innan du stiger på bussen, spårvagnen eller tåget. Om du åker metro ska biljetten finnas i din telefon innan du går in på betalningsområdet som börjar vid kortläsarna. På motsvarande sätt ska biljetten finnas i din telefon innan du går in på kajområdet vid Sveaborgsfärjan. 
 • Enkel- eller dygnsbiljetter som laddats på förhand på ett engångskort av papp ska aktiveras vid din första resa: visa upp kortet för kortläsaren direkt när du stiger på bussen, spårvagnen eller tåget. Före början av en metroresa ska du visa biljetten för kortläsaren innan du går till metrons betalningsområde som börjar vid kortläsarna. På motsvarande sätt ska du visa kortet för kortläsaren innan du går in på kajområdet vid Sveaborgsfärjan. 
 • På Helsingfors centralstation och på Kampens bussterminal finns en biljettspärr sent på kvällarna under veckosluten. Visa då upp din biljett, ditt HRT-kort eller biljettskärmen i HSL-appen vid spärren. 
 • När du stiger på bussen visa upp
  – ditt HRT-kort eller engångskort av papp för kortläsaren
  – enkel- och dygnsbiljett av papper samt biljettskärmen i HSL-appen till bussföraren.
 • På närtågen, metron och spårvagnarna samt på bussarna på stomlinjerna 500, 510, 550 och 560 behöver du visa din biljett endast vid en biljettkontroll.

När du reser utanför HRT-området eller tvärtom, behöver du alltid en biljett som gäller under hela resan. Du kan inte kombinera t.ex. HRT:s biljett med VR:s, Matkahuoltos eller bussföretagets biljett.

Undantag: Undantag är VR:s period- och seriebiljetter som du kan använda tillsammans med HRT-biljetter när du reser utanför HRT-området eller tvärtom. VR:s och HRT:s biljetter ska tillsammans täcka hela reseområdet.

3.3 Rätt att resa utan biljett

Kunder som har rätt att resa utan biljett:

 • barn under 7 år. Begränsningar på U-linjernas bussar.
 • personer som reser med ett barn i åldern 0–6 år i barnvagn, -kärra eller rullstol. Gäller ej på U-linjernas bussar
 • personer som reser med rullstol
 • ledsagare om den ledsagade har ett Berättigad till ledsagare-stamkort och en giltig biljett eller rätt att resa utan biljett
 • elevgrupper som består av högst 30 personer från en läroanstalt som ligger i HRT-området när läraren har lärarens stamkort.

4. Störningar vid köp eller användning av biljett

4.1 HRT-kortet eller engångskortet fungerar inte

 • Om HRT- eller engångskortet inte fungerar vid kortläsaren, ska du prova vid en annan kortläsare. Om kortet är felaktigt, ska du köpa din biljett på ett annat sätt.
 • Du kan byta det felaktiga kortet till ett nytt fungerande på ett serviceställe. Period och/eller värde som finns kvar på det skadade HRT- eller engångskortet kan överföras till det nya kortet. Engångskortet byts ut mot ett nytt och dygn som finns kvar laddas på det nya kortet.
 • Direkta kostnader som uppstått för dig p.g.a. att kortet har skadats ersätts från fall till fall mot kvitton (enkelbiljetter samt telefon- och portokostnader). Om det är ditt fel att HRT-kortet har skadats, tar servicestället ut en expeditionsavgift och en kortavgift för det nya kortet. Engångskort som skadats fysiskt kompenseras inte.

4.2 Kortläsaren fungerar inte

 • Om kortläsaren inte fungerar, kan du be bussföraren att kontrollera periodbiljetten på HRT-kortet eller biljettens omstigningsrätt eller sälja en värdebiljett.
 • I de övriga trafikmedlen ska du försöka köpa din biljett i en annan kortläsare. Om alla kortläsare är ur funktion och du rimligen inte kan köpa en lämplig biljett för din resa, kan kontrollanten välja att inte uppbära en kontrollavgift. I detta fall debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett.

4.3 Biljetten laddas inte ner i HSL-appen

 • Om du inte får den beställda biljetten till din telefon, ska du köpa biljetten på något annat sätt innan din resa börjar.
 • Om felet i systemet är sådant att du inte rimligen kan skaffa dig en vederbörlig biljett för din resa, kan du befrias från kontrollavgift. I detta fall debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett.

4.4. Appen och fel i telefon

 • Om du inte kan visa biljettskärmen i HSL-appen, måste du köpa din biljett på något annat sätt innan din resa börjar.
 • Batteriet i mobilen får inte ta slut under resan. Biljettkontrollanter har rätt att ta ut en kontrollavgift om det inte går att kontrollera biljetten på mobilens skärm.
 • Du kan flytta din gällande periodbiljett till en ny telefon.

5. Biljettkontroll

Biljettkontrollanter, ordningsvakter som rör sig med biljettkontrollanter, konduktörer i närtågen och busschaufförer har rätt att kontrollera biljetter.

 • En kontrollavgift kan åläggas passagerare som reser utan lämplig och giltig biljett. Dessutom tas ut priset på en kontrollant- eller värdebiljett.
 • Biljettkontrollanter, konduktörer, förare eller någon annan person som myndigheten har befullmäktigad har rätt att avlägsna en passagerare som inte har en vederbörlig biljett.
 • Ett personligt HRT-kort kan användas endast av kortets ägare som pålitligt ska bevisa sin identitet till kontrollanten på begäran.
 • Om du använder HRT-kortet på ett sätt som bryter mot HRT:s resevillkor, kan en kontrollant eller en av HRT eller VR befullmäktigad person ta kortet av dig.
 • Visa först biljettskärmen i HSL-appen eller i den app som upprätthålls av en aktör som förmedlat din biljett, t.ex. en MaaS-operatör. Efter det  väljer du ”biljettkontroll” på biljettens nedre kant. Appen öppnar sidan där kontrollanten kan kontrollera QR-koden.
 • Om du reser med en barnbiljett, ska du kunna styrka din ålder på ett pålitligt sätt vid begäran. Om du inte har ditt identitetsbevis med dig, kan biljettkontrollanten kontrollera dina personuppgifter från befolkningsregistret. För detta ändamål krävs att du anger din personbeteckning, ditt namn och din adress på en personuppgiftsblankett.

6.  Borttappat HRT-kort

 • Du kan anmäla ditt personliga HRT-kort till en spärrlista med din personbeteckning om du har tappat bort ditt kort. Du behöver inte veta kortets nummer. Det räcker att du berättar din personbeteckning.
 • Ett innehavarkort kan endast sättas på spärrlistan om personuppgifterna för innehavarkortets ägare eller företagets FO-nummer har kopplats till kortet i registret. Om ett företag har flera kort, måste du också veta kortets nummer.
 • Du kan meddela att ditt HRT-kort har förkommit antingen via telefon 09 4766 4000, på ett serviceställe eller i HRT-korttjänsten (kortti.hsl.fi).
 • HRT-kort på spärrlistan kan inte användas för att betala resor, laddas med period eller värde eller tas bort från spärrlistan. Kortavgiften gottgörs inte.
 • Period och/eller värde som finns kvar på ett HRT-kort som satts på spärrlistan kan flyttas till ett nytt kort på ett serviceställe. Den återstående perioden laddas fr.o.m. den dag du uträttat ärendet vid servicestället. En expeditionsavgift tas ut för överföringen och en kortavgift tas ut för nya HRT-kort.
 • Upphittade HRT-kort sparas i en hittekorg i tre månader, varefter det passiveras. HRT återbetalar inte periodbiljetter eller värde på passiverade kort till kunden.

7. Biljett- och laddningsuppgifter

7.1. Biljett- och laddningsuppgifter på HRT-kortet

 • Serviceställen kan ge uppgifter om biljetter och värde som laddats på ditt HRT-kort samt hur du har använt värdet. 
 • Du får uppgifterna om ditt giltiga, personliga kort från de senaste två åren. Du ska styrka din identitet med ett officiellt dokument (officiellt personkort, pass, körkort, FPA-kort med foto). Du behöver inte ha ditt HRT-kort med dig.
 • Uppgifterna på innehavarkortet överlämnas endast till kortets innehavare. Du ska ha ditt HRT-kort med dig om en personbeteckning eller företagets FO-nummer inte har registrerats på kortet.
 • I HRT-korttjänsten (kortti.hsl.fi) kan du kontrollera periodbiljettens giltighetstid samt värde som finns på ditt HRT-kort.
 • Du kan kontrollera återstående värde och period på ditt kort vid en kortläsare på metrostationerna och i trafikmedlen. På skärmen visas uppgifterna för den biljett du köpt samt återstående värde och period.

7.2. Biljett- och laddningsuppgifterna i HSL-appen

 • I HSL-appen finns en länk till köphistorik på fliken Din biljett. Här visas en lista över biljetter du köpt. Du kan också ladda kvittot för varje biljett.

8. HRT-kortets användningstid 

 • Du kan använda ditt HRT-kort tills HRT beslutar att förnya korten.
 • Din rätt till ersättning för värdet som finns kvar på ditt HRT-kort slopas och dina kunduppgifter raderas från HRT:s kundregister när det har gått 3 år från den sista laddningen, användningen av värde på kortet eller periodbiljettens sista giltighetsdag. HRT försöker kontakta dig innan detta. Det är din skyldighet att se till att dina kontaktuppgifter på kortet är korrekta.

9. Ersättning av biljettpris

9.1 Kontrollera att du har rätt biljett

Du ska ha en giltig biljett som är godkänd av HRT och gäller för hela resan. När du laddar ditt HRT-kort på ett service- eller försäljningsställe eller i en automat, ska du kontrollera laddningskvittot för att säkerställa att rätt biljett har laddats på kortet.

Det är ditt ansvar att köpa en rätt biljett i kortläsaren, i en automat eller i HSL-appen.

9.2 Ersättning, utredningar och reklamationer

 • Ersättning, utredningar och reklamationer som gäller HRT-kort ska skötas vid ett serviceställe.
 • Ärenden som gäller HSL-appen kan skötas endast på HRT:s egna serviceställen.
 • Du måste styrka din identitet när du besöker servicestället. 
 • Utredningar och eventuell ersättning som gäller biljetter som har köpts från en aktör som förmedlar biljetter, t.ex. en MaaS-operatör, ska skötas med respektive aktör.
 • Ansökan om ersättning ska lämnas in inom två månader efter att grunden för ersättning uppkommit.
 • Ersättningen för ett felaktigt köp i HSL-appen kan beviljas inom två vardagar från köpet.
 • Du kan få en ersättning för en period eller ett värde som laddats på ett personligt HRT-kort eller på ett personligt innehavarkort eller för en period som har laddats i HSL-appen.
 • Eventuella ersättningar erläggs enligt bestämmelserna om konsumentskydd.

9.3 Återköp av period och värde

 • En återstående periodbiljett på ett HRT-kort kan återköpas och laddas som värde på kortet. En expeditionsavgift tas ut för ändringen. Du kan använda värdet på kortet för att köpa värdebiljetter eller för att betala en ny periodbiljett om du vill ändra biljettens reseområde.
 • Om din bostad-, arbets- eller studieplats ändras så att den ligger utanför HRT-området, kan du begära ersättning för den återstående periodbiljetten i HSL-appen eller på HRT-kortet. Du ska visa en utredning som berättigar till ersättning, t.ex. flyttanmälan eller ett intyg från läroanstalten eller arbetsgivaren. 
 • Om din bostads-, arbets- eller studieplats ändras inom HRT-området och din giltiga periodbiljett i HSL-appen inte gäller för det nya reseområdet, kan den kvarstående periodbiljetten ersättas från den dag bostads-, arbets- eller studieplatsen ändras. Efter det kan du köpa en ny periodbiljett i appen. På servicestället ska du visa en utredning som berättigar till ersättning. Också periodbiljetten som laddats på HRT-kortet kan ersättas (se punkt 1 på listan). 
 • Om du ar köpt en periodbiljett för fel reseområde eller för fel dagar i HSL-appen, kan du återta din beställning inom två dagar från det att beställningen har börjat eller inom två veckor från beställningen om du har köpt biljetten för 60, 90 eller 360 dygn som engångsköp. Den felaktiga giltighetstiden ersätts endast om biljettens giltighetstid inte har börjat.
 • Om din kundgrupp ändras från vuxen till studerande och du har en giltig periodbiljett för 60, 90 eller 360 dygn för vuxna som du köpt som engångsköp, kan den återstående perioden ersättas från det när din kundgrupp ändras. 
 • Om du har gjort en fortlöpande beställning eller en fortlöpande sparbeställning i HSL-appen kan du ändra reseområdet i appen innan den följande 30-dagarsperioden debiteras på ditt kort.

Ersättningar för biljetter på HRT-kortet görs på alla serviceställen; ersättningar för biljetter i HSL-appen kan skötas endast på HRT:s egna serviceställen. Ersättning betalas enligt den taxa som gällde vid köptillfället och från den dag du besöker servicestället. En expeditionsavgift tas ut för ersättningar och ändringar.

För HSL-appen ges ersättningen så att periodbiljetten återtas, biljettens pris återbetalas helt till det betalkort som kopplats till appen och du betalar för de dagar som din periodbiljett har varit giltig. Om du säger upp din beställning på fortlöpande sparbeställning debiterar vi en uppsägningsavgift om du säger upp beställningen före 12:e debitering. Vi skickar fakturan per post. Vänligen observera att ersättning för periodbiljetten som betalas på servicestället överförs till ditt betalkort med dröjsmål. Det innebär att du inte kan använda ersättningen när du betalar för de dagar som din periodbiljett har varit giltig på servicestället. 

Om ersättningen för en period eller ett värde som laddats på HRT-kortet betalas till ditt bankkonto, lämnar du ditt HRT-kort till servicestället. Avgiften för kortet återbetalas inte. Om du fortfarande behöver ett HRT-kort, får du ett nytt kort avgiftsfritt.

Om du inte kan besöka ett serviceställe, kan en annan person sköta dina ärenden som gäller HRT-kortet med en fullmakt. Personen ska ha en fullmakt av HRT-kortets ägare om ersättningen för period eller värde betalas till ett bankkonto. Ersättningar som gäller HSL-appen måste skötas personligt.

9.4 Ersättning vid sjukhusvistelse eller dödsfall

 • Om du har varit inlagd på sjukhus kan du få ersättning för periodbiljetter på ett personligt HRT-kort eller i HSL-appen. Periodbiljetter som du inte har använt på grund av sjukhusvistelse ersätts i form av period eller värde till HRT-kortet. Om du använt HSL-appen får du en biljettkod som kan användas för att köpa nya biljetter. Ersättningsansökan ska lämnas in inom två månader efter att grunden för ersättning uppkommit. Du ska visa en utredning som berättigar till ersättning.
 • Vid dödsfall ersätts den återstående perioden på det personliga HRT-kortet eller i HSL-appen fr.o.m. dödsdagen samt det värde som finns kvar på kortet. Ansökan om ersättning kan lämnas in inom ett år från dödsdagen. Returnera HRT-kortet till ett serviceställe. Ersättningen betalas in på kundens eller dödsboets bankkonto. Kortavgiften returneras inte. 
 • En expeditionsavgift tas ut för ersättningar.

9.5 Strejk eller trafikstörning

HRT utarbetar separata anvisningar för ersättning vid strejk och arbetsnedläggelse från fall till fall och publicerar dem på adressen hsl.fi. Trafikstörningar, t.ex. enstaka inställda, tidigarelagda eller försenade turer, berättigar i allmänhet inte till återbetalning av biljetter. Ersättning kan beviljas från fall till fall enligt ansökan till HRT.

10. Cyklar och bagage i kollektivtrafiken

 • Cyklar kan tas med i mån av plats i metron och i närtågen. Stig ombord med cykeln via en dörr som är försedd med en cykelsymbol. Led cykeln på plattformsområdet och gå mellan våningar med hiss.
 • I bussarna och spårvagnarna är det inte tillåtet att transportera cyklar av säkerhetsskäl. Hopfällbara cyklar kan dock transporteras i alla kollektivtrafikmedel. Cyklar eller sparkcyklar för barn under skolåldern kan dock transporteras om det finns plats i det utrymme som är avsett för barnvagnar och rullstolar.
 • Cyklar får transporteras på Sveaborgsfärjan mot en extra avgift.
 • Vanliga resevaror får transporteras avgiftsfritt.
 • Farliga ämnen såsom gasflaskor får inte transporteras i trafikmedlen.

11. Stadscyklar

Stadscyklarna är avsedda för gemensamt bruk. Helsingfors och Esbo har ett gemensamt system, Vanda har ett eget. Du kan låna en cykel på cykelstationerna när du har registrerat dig i tjänsten. Om du vill köpa ett abonnemang för hela säsongen, måste du skapa ett HRT-konto. 

Du kan registrera dig i tjänsten för hela säsongen eller för en dag eller en vecka i HSL-appen eller på adressen hsl.fi/sv/stadscyklar. Du kan låna cykel så många gånger så länge varje cykeltur inte överstiger 30 minuter om ditt abonnemang är giltigt. Om du däremot inte återlämnar cykeln inom 30 minuter kostar varje påbörjad halvtimme en euro. Du kan använda en stadscykel högst fem timmar per gång. Du kan betala med betalkort. Hela säsongen gäller från våren till hösten.

Läs mer om stadscyklar

12. Anslutningsparkering

Anslutningsparkeringarna ligger intill hållplatser och stationer i kollektivtrafiken. De är avsedda för cyklister och bilister som fortsätter sin resa med kollektivtrafiken. Parkeringen är avgiftsfritt på de flesta parkeringsområdena. På en del av anslutningsparkeringarna ska användaren ha HRT:s biljett. Om du har en giltig HRT:s biljett  antingen på HRT-kortet eller i HSL-appen, kan du parkera din bil för 10-12 timmar mot 0-4 euro. 

13. HRT:s dataskydd

HRT samlar in personuppgifter om kunder för att erbjuda smidig och fungerande trafikservice.

Närmare information om insamlingen och behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister samt i dataskyddsbeskrivningarna för respektive tjänst.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och med största omsorg, och vi förutsätter att våra underleverantörer och samarbetspartner gör detsamma.

Tillbaka till toppen