FAQ: Biljetter

Vem kan få personalbiljetten?

Det är alltid arbetsgivare som beslutar om beviljandet av personalbiljetten. Arbetsgivaren kan t.ex. överenskomma med HRT, VR eller med Matkahuolto om det att arbetsgivaren delvis eller helt betalar arbetstagarens biljett. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren köper resesedlar från HRT och delar dem ut till sina anställda.  Mer information om beskattning av personalbiljetten finns på Skatteförvaltningens webbsida.

Hur använder jag engångskortet?

Köp ditt engångskort på förhand t.ex. på ett serviceställe för resekortet, i en R-kiosk eller varuhuset Stockmann. När du använder engångskortet för första gången, visa upp kortet för kortläsaren då du stiger ombord på ett trafikmedel eller går på metrons perrongområde. Biljetten börjar gälla vid den första stämplingen.

Det lönar sig att ta engångskortet bort från plånboken då du visar upp det för kortläsaren. Om du har andra engångskort eller ett resekort i plånboken, kan kortläsaren inte välja det rätta kortet.

Förvara ditt kort så att det inte bryts, rivs sönder eller blir fuktigt så att fjärravläsbart chip och/eller fjärravläsbar antenn inte går sönder. Skadat engångskort som har förvarats slarvigt kompenseras inte. Engångskortet löses inte ut och försvunnet kort kompenseras inte.

Hur vet jag vilken biljett finns på engångskortet? 

På engångskortet står inte vilken biljett som laddats på kortet utan man kan se den på kvittot. Du kan skriva biljettens namn du har köpt på kortets baksida där det finns plats för texten. Uppgifterna om biljetten står färdigt på de förhandbeställda korten som stora grupper beställer.

Är värnpliktiga eller civiltjänstgörarna berättigade till rabatt på HRT:s resor?

Det finns inte separata rabattbiljetter för värnplikt eller civiltjänst. Man ska alltså betala resorna t.ex. med värde laddat på eget resekort. I garnisonen får man litteror eller enkelbiljetter för resor anknutna till tjänstgöringen.

Får jag biljettpriset tillbaka om bussen är försenad?

Trafikstörningar, t.ex. om en tur faller bort eller är för tidig eller försenad, berättigar inte till återbetalning av biljetter.

Kan jag köpa en värdebiljett och kombinera den med Helsingfors interna periodbiljett för att resa till Esbo eller Vanda?

Du behöver en biljett som täcker hela resan. Det går inte att kombinera periodbiljetten och värdebiljetten för en resa. Till exempel för en resa från Helsingfors till Esbo eller Vanda behöver du en regionbiljett som kan köpas med tangenten 2 i kortläsaren. Helsingfors interna periodbiljett duger inte som ”delbetalning”.

Kan jag använda personalbiljetten även på fritiden? 

Ja, du kan. Personalbiljettens giltighetsområde bestäms dock enligt boningsort och arbetsplats. Till exempel en person som bor och arbetar i Esbo, kan inte få regionbiljett som personalbiljett.

 

Tillbaka till toppen