FAQ: Resan

Vem får sitta på en invalidplats? 

Om det finns utrymme på vagnen, kan vem som helst sitta på en invalidplats.  De är dock avsedda i första hand för åldringar, invalider och andra passagerare som behöver en sittplats av en särskilt orsak. Avsikten med märkta invalidplatserna är att underlätta resandet för rörelsehindrade och att öka säkerheten. Sunt förnuft och goda seder är alltid viktiga. I trafikmedlen innebär detta att en som är ung och i god skick ger sittplats till en åldring.

Varför måste man visa stopptecken?

När det finns många buss- och spårvagnslinjer som stannar på samma hållplats, lönar det sig att visa stopptecken. Endast metron och tågen stannar automatiskt på alla stationer. Om bussarna och spårvagnarna stannade automatiskt på alla hållplatser, skulle det förlänga restiden.

Varför tar en del av förarna inte emot sedlar? Duger kontanter i HRT:s trafikmedel?

Enligt anvisningarna för kollektivtrafiken i huvudstadsregionen ska föraren se till att han/hon har alltid tillräckligt med pengar för biljettförsäljning. Föraren är dock inte skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro. En orsak för detta är att för säkerhetsskäl hålls förarnas kassa så liten som möjligt. Föraren har inte heller möjlighet att kontrollera om sedel som kunden ger är äkta, till skillnad från t.ex. kassorna i affärerna. Att passageraren betalar med jämna pengar gör också resandet smidigare.

Också ett stort antal mynt gör biljettförsäljningen långsammare och försenar bussen. Det högsta antalet mynt är 50 st. per biljettköp.

Vad är hållplatsnummer?

Varje hållplats har sin kod med vilken man kan söka tidtabeller. Hållplatsnumret finns på hållplatsen, i tidtabellerna och i HRT:s elektroniska tidtabellstjänster.

Varför kan inte en mamma som har ett barn i bärrem resa gratis? 

Anvisningarna för hur resa med barnvagn har gjorts med tanke på barnets säkerhet. Med barnvagn eller kärra stiger man ombord genom mittdörrar. En vuxen som har med sig ett barn i barnvagn kan resa gratis så att han eller hon inte behöver lämna barnet ensam för att kunna betala sin biljett.
 
Ett barn som är i bärrem är tryggt i vuxnas famn eller nära vuxnas kropp. I detta fall stiger man ombord på bussen genom framdörren och då kan föräldern betala resan. Man behöver inte lämna barnet ensam för att kunna betala resan.
 

Varför fick jag kontrollavgiften fast jag hade beställt mobilbiljetten på metrostationen? Meddelandet som innehöll biljetten kom först när jag kom till plattformen. 

För att mobilbiljetten anses vara giltig biljett, ska den vara mottagen i mobiltelefonen. I metron ska passagerare ha en giltig biljett i betalningsområdet som börjar vid resekortläsarna vid den övre ingången till rulltrapporna eller hissarna. Betalningsområdet är markerat med ett gult streck på golvet.
 
Passagerare är ansvarig att kontrollera att mobilbiljetten är mottagen innan hon eller han går ombord på spårvagnen, närtåget, bussen eller färjan eller på metrons betalningsområde. Om biljetten beställs eller den kommer fram i mobilen först ombord på trafikmedlet eller på metrons perrongområde är den inte giltig, vilket kan leda till att kontrollavgift utkrävs.

Varför är inte alla tåg låggolvståg?

Tillsvidare finns det inte tillräckligt låggolvståg för alla linjer. I Kyrkslätts riktning är en del av plattformar fortfarande låga, varför även låggolvstågets golv skulle inte vara på samma nivå med plattformen.

 

Tillbaka till toppen