FAQ: Rutter

På vilken grund sätts hållplatserna längs bussrutter?

I stadsområde stävar man efter att sätta hållplatserna så att man promenerar till den närmaste hållplatsen inom en skälig tid. Vad som är ett skäligt avstånd beror på området. Ungefärliga avstånden finns i HRT:s anvisning för planeringen av kollektivtrafiken.

Tjänster såsom sjukhus, servicehus och köpcentrum samt att omstigningsförbindelserna är väl fungerande påverkar hållplatsplaneringen. Avståndet mellan hållplatserna för en linje kan inte heller vara för kort så att resandet inte blir onödigt långsamt. Också gatans kurvor och backar påverkar hållplatsernas läge. Man försöker att minimera störningar för boende.

Jag vill ha information om undantagsrutter per telefon. Vad är numret, när kan jag ringa och vad kostar samtalet?

HRT Kundservice svarar på numret 09 4766 4000. Du får personlig betjäning mån-fre kl. 7-19 och lör-sön kl. 9-17. Samtalet kostar en vanlig lokalnätsavgift, andra avgifter tas inte ut.

Varför drogs min närmaste hållplats in?

HRT:s målsättning är att snabba upp busstrafiken. Ett sätt är att minska hållplatser där avståndet mellan hållplatserna är kort, dvs. under 200 meter. Man är tvungen att dra in hållplatser även på grund av dålig trafiksäkerhet och smidighet. Hållplatser kan tillfälligt dras in t.ex. på grund av byggnadsplatser.  Kommunerna svarar för hållplatser inom HRT-området samt Nylands ELY-central för statens del.

Tillbaka till toppen