FAQ: Stationer och hållplatser

Varför är det inte rökförbud på hållplatser?

HRT rekommenderar rökfrihet på hållplatsskydd. Dekalen på skyddstakets infotavla berättar om rekommendationen. HRT kan inte förbjuda rökningen i skyddstak eftersom Finlands lag inte heller förbjuder rökningen utomhus på offentliga platser. Lagen ger kommunerna möjligheten för strängare rökförbud då de skulle ingå i stadens ordningsstadga. Sådana beslut har HRT-områdets städer inte fattat hittills.