FAQ: Tidtabeller

Varför följer bussarna inte den tidtabell som finns på hållplatsen? 

Tidtabeller på papper som finns på hållplatserna visar bussens uppskattade passertid. De baserar sig på de genomsnittliga uppfyllda körtiderna. Trafikens smidighet och eventuella stockningar påverkar dock bussarnas körtider varför det inte alltid är möjligt att komma till hållplatsen enligt tidtabellen. Långa busslinjer har mellanpunkter som inte passeras i förtid. Mellanpunkter finns i ställen där bussarna har tillräckligt med utrymme att jämna ut sin tidtabell.

Varifrån får jag den senaste tidtabellsboken? 

HRT publicerar inte tidtabellsböcker sedan hösten 2016. Papperstidtabeller finns att hämta på serviceställena och ombord på bussarna och spårvagnarna.

Hur hittar jag på nätet tidtabeller för de bussar som stannar vid en specifik hållplats? 

Du kan enkelt söka hållplatstidtabeller i Reseplanereran med hållplatsens namn eller nummer. Skriv sökordet i sökfältet på startsidan och välj länken Tidtabell i sökresultaten. Alternativt kan du välja hållplatser på kartan, då öppnas en lista över nästa avgångar. Genom att klicka på hållplatsens namn kan du se hållplatsens tidtabeller enligt datumet.

Varför kör bussarna efter varandra?

Turtäthet av linjer som kör på samma sträcka försöks att planera så jämn som möjligt. Om många linjer har flera gemensamma sträckor, är synkroniseringen inte möjligt för alla linjer. Trots planerad jämn turtäthet kan bussarna hamna nära varandra då den första bussen tar upp flera passagerare än den följande bussen och blir samtidigt efter sin tidtabell. Situationen är typisk särskilt på linjer med täta turintervaller. Om turtätheten är bara några minuter, är det i praktiken omöjligt att synkronisera bussarna. Tid som går på hållplatsen beror på passagerarantal. Också trafikljusen förorsakar variation.

Jag önskar flera avgångar och/eller bättre tidtabeller för min favoritlinje

Vi förbättrar linjernas resekomfort och pålitlighet i den mån det är möjligt. Om en linje är kontinuerligt överbelastad, är det möjligt att öka utbud. Det kostar att öka turtäthet varför tillägg uppskattas alltid enligt den ekonomiska situationen. Det är dyrare att tillägga en avgång under rusningstid då det oftast kräver extra materiel och en förare.

Några minuters ändring av en avgång kan förutsätta också ändringar av andra samma dags avgångar, vilket kan påverka flera hundra människornas resor. Ändringen påverkar ofta även de planerade omstigningsförbindelserna.

Varför går tidtabellerna inte alltid ihop med skolornas start och utgång?

Oftast finns det flera skolor under samma linjes rutt och skolornas start och utgång varierar lite från skola till skola. Då man går till olika skolor från samma bostadsområde och på motsvarande sätt går till en skola från flera olika bostadsområden, kan det i praktiken vara omöjligt att organisera busstidtabellerna så att det inte skulle bli någon väntetid före eller efter skoldagen.

Varför finns det sommartidtabeller?

På somrarna finns det färre passagerare i kollektivtrafiken än på vintern.  Semestrar och cykling lockar passagerare åt annat håll. Då det finns färre passagerare, blir också biljettintäkterna mindre. Det finns glesare turintervaller där det finns färre passagerare. Å andra sidan finns tillägg till exempel på Sveaborgsfärjan, där finns flera passagerare på somrarna än på vintern, och turintervallerna är kortare på sommaren. Glesare sommartidtabellerna underlättar också ordnande av förarnas semestrar.

Tillbaka till toppen