Frågor och svar

1. Vilka personuppgifter samlar HRT in?

HRT samlar in kundens personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter samt information vi behöver för att erbjuda våra tjänster.

Mera information om vilka personuppgifter HRT behandlar i de olika tjänsterna får du i HRT:s kundregisters dataskyddsbeskrivning och tjänsternas enskilda beskrivningar. Dessa hittar du på: https://www.hsl.fi/sv/dataskydd.

2. Varifrån och varför samlar HRT in mina personuppgifter?

HRT samlar i första hand in personuppgifter direkt från kunden i samband med anslutning, registrering och användning av tjänsterna. Information samlas också in från andra källor, såsom Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. HRT samlar in kunders personuppgifter för att kunna erbjuda transporttjänster. 

3. Hur länge förvaras mina personuppgifter?

Förvaringstiden för personuppgifter varierar beroende på tjänsten som används och grundar sig alltid på det lagliga ändamålet personuppgifterna behandlas för.

4. Vem behandlar mina personuppgifter?

HRT's personal då behandlingen av personuppgifter tillhör deras arbetsbeskrivning, samt tjänsteleverantörer som producerar tjänster för HRT.

5. Lämnas mina personuppgifter ut till utomstående ("tredje parter”)?

HRT lämnar ut personuppgifter till tredje parter endast då det finns en lagstadgad skyldighet att göra så eller enligt personens samtycke.

6. Hur skyddas mina personuppgifter?

Personuppgifterna skyddas tekniskt (t.ex. databaser förvaras i låsta utrymmen och användning av brandväggar) och administrativt (t.ex. begränsning av tillträde till personuppgifter och sekretessavtal).

7. Hur påverkas kunderna av spärrmarkering?

HRT ser till att information som omfattas av spärrmarkering och som lämnats ut från befolkningsdatasystemet inte kommer att avslöjas eller lämnas till tredje parter om inte annat föreskrivs i lag. Uppgifter som omfattas av spärrmarkering får endast behandlas av sådana skilt nämnda personer som utifrån sina arbetsuppgifter är särskilt utsedda att behandla sådana uppgifter. 

8. Använder HRT kakor (cookies) och vad är de?

HRT använder cookies på sin webbplats. Cookies är små textfiler som förvaras på användarens dator. Med hjälp av cookies kan användare spara t.ex. användarnamn och lösenord på en webbtjänst. Cookies förbättrar webbplatsens användarupplevelse och hjälper HRT att utveckla sina tjänster. Kunder kan anpassa sina inställningar för webbläsare för att acceptera cookies och radera dem när de vill. I detta fall är det dock möjligt att alla tjänster på HRT’s webbplats inte längre kan användas.

9. Vilken sekretesspolicy gäller när jag använder HRT’s mobiltjänster?

HRT:s kundregisters dataskyddsbeskrivning och tjänsternas enskilda användarvillkor gäller HRT:s mobiltjänster. Dessa villkor visas och godkänns i samband med inloggning in i tjänsten.

10. Kan HRT lokalisera min terminalutrustnings (t.ex. mobiltelefon)?

HRT använder lokaliseringsuppgifter om kunden har aktiverat HRT:s mobiltjänst, godkänt användningen av lokaliseringsuppgifter och om kunden har aktiverat terminalens inställningar för lokalisering. Lokaliseringuppgifter används för att erbjuda kunden bättre resetjänster och för HRT:s trafikplanerings- och forskningsändamål.

11. Kommer HRT att ändra sin dataskyddsinformation?

HRT kan ändra sin dataskyddsinformation ifall detta anses nödvändigt. Ändringar läggs ut på HRT:s webbplats.

12. Vilken typ av lagstiftning gäller HRT?

Vid behandling av personuppgifter följer HRT lag såsom EU’s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), nationella dataskyddslagar samt andra tillämpliga speciallagar om behandling av personuppgifter samt tillämpliga allmänna förvaltningslagar, såsom HRT omfattas även av allmänna förvaltningslagar, såsom kommunallagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

13. Kontaktuppgifter

Du kan kontakta HRT:s kundservice för att få mer information.

På HRT finns ett dataskyddsombud vars e-postadress är tietosuojavastaava@hsl.fi