Servicespecifika dataskyddsbeskrivningar

På denna sida hittar du servicespecifika information om HRT:s tjänster som kompletterar dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

1. Beställning av HRT:s kundbrev

Du kan beställa kundbrevet till exempel via HRT:s beställningslänk eller kampanjsida.

Utarbetningsdag: 24.5.2018

1.1 Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Din e-postadress för att kunna skicka kundbrevet. Genom att beställa kundbrevet ger du ditt samtycke till att motta kundbrev som innehåller också förmåner och erbjudanden.

1.2. Hur länge uppgifterna förvaras?

Du kan avbeställa kundbrevet genom att använda länken i slutet av brevet. HRT sparar e-postadressen och uppgiften om avbeställningen så att kundbrevet inte längre skickas till samma e-postadress.

1.3. Vem som behandlar uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. HRT anlitar avtalspartners i behandlingen av uppgifterna. Till sådana avtalspartners överförs uppgifter som är nödvändiga för uppdrag.  Tystnadsplikt och sekretess gäller alla som behandlar personuppgifter.

1.4. Hur kan jag kolla mina uppgifter?

Mer information om registrerades rättigheter finns på HRT:s webbplats vid punkten Dataskydd > De registrerades rättigheter

2. Kundrespons

Utarbetningsdag: 24.5.2018

2.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

I responsen kan du ange ditt namn och dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, gatuadress eller PB-nummer, postnummer och telefonnummer) om du vill. Om du vill få ett svar, ska du fylla i de kontaktuppgifter som är markerade med en stjärna så att vi kan skickar ett svar till dig eller fråga tilläggsuppgifter. På fritext-fältet kan du beskriva din respons.

I samband med begäran om gottgörelse  frågar vi efter t.ex. HRT-kortets nummer, telefonnummer med vilket du har köpt mobilbiljetter och kontonumret. Blanketten för gottgörelse fylls i ett serviceställe eller i HRT:s telefonkundtjänst. Vid strejk finns en blankett för gottgörelser i utskrivbar form på hsl.fi.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när du använder HRT:s tjänster.

2.2. Hur länge uppgifterna förvaras?

Uppgifter som gäller kundrespons förvaras i 3 år.

2.3. Vem som behandlar uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. HRT anlitar avtalspartners i behandlingen av uppgifterna. Till sådana avtalspartners överförs uppgifter som är nödvändiga för uppdrag.  Tystnadsplikt och sekretess gäller alla som behandlar personuppgifter. Responsen vidarebefordras till berörda ansvarspersoner, t.ex. respons som gäller förarna vidarebefordras till det trafikföretag där föraren är anställd.

2.4. Hur kan jag kolla mina uppgifter?

Mer information om registrerades rättigheter finns på HRT:s webbplats vid punkten Dataskydd > De registrerades rättigheter

3. Kundpanelen

Utarbetningsdag 24.5.2018, uppdaterad 23.10.2018

3.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

När  du ansluter dig till kundpanelen, kan du ange följande uppgifter: e-postadress, telefonnummer, kön, födelseår, hemkommun, användning av kollektivtrafiken, biljettyp, arbete, bilägandet, användning av digitala tjänster. På basis av profiluppgifterna skickar HRT t.ex. inbjudan.

Behandling av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke.

3.2. Hur länge sparas uppgifterna?

Tjänstevisa uppgifter sparas högst i 3 år efter att du varit aktiv i tjänsten.

3.3. Vem som behandlar uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. HRT anlitar avtalspartners i behandlingen av uppgifterna. Till sådana avtalspartners överförs uppgifter som är nödvändiga för uppdrag.  Uppgifterna kan vidarebefordras till partners som svarar t.ex. för rekrytering av kundintervjuer. Tystnadsplikt och sekretess gäller alla som behandlar personuppgifter.

3.4.  Hur kan jag kolla mina uppgifter?

Du kan kolla och uppdatera dina profiluppgifter genom att kontakta registerförare.

Mer information om registrerades rättigheter finns på HRT:s webbplats vid punkten Dataskydd > De registrerades rättigheter

4. Inspelning av samtal

Utarbetningsdag 24.5.2018

4.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

Vi spelar in automatiskt ditt samtal till kundtjänsten. Också ditt telefonnummer sparas automatiskt om det inte är hemligt.

Vi använder inspelningarna för att bekräfta innehållet i samtal som förts, för att förbättra vår kundservice, i utbildningssyfte samt för att säkerställa ditt och HRT:s rättsskydd.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när du använder HRT:s tjänster.

De inspelade samtalen och uppgifterna i registret hanteras endast av personer som har rätt att göra det.
Alla dina uppgifter behandlas konfidentiellt och hanteras endast av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete och som omfattas av tystnadsplikt. Vi lämnar inte ut samtalen till kunderna.

4.2. Hur länge uppgifterna sparas?

De inspelade samtalen förvaras i 6 månader. Efter det förstörs de automatiskt.

5. HRT-Chatt

5.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

Ditt chattsamtal med kundtjänsten sparas automatiskt.

Vi använder de sparade chattsamtalen för att bekräfta innehållet i samtalet, för att förbättra vår kundservice, i utbildningssyfte samt för att säkerställa ditt och HRT:s rättsskydd.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när du använder HRT:s tjänster.

De inspelade chattsamtalen och uppgifterna i registret hanteras endast av personer som har rätt att göra det.

Alla dina uppgifter behandlas konfidentiellt och hanteras endast av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete och som omfattas av tystnadsplikt. Vi lämnar inte ut samtalen till kunderna.

5.2. Hur länge sparas uppgifterna?

De inspelade samtalen förvaras i 6 månader. Efter det raderas de automatiskt.

6. HRT-korttjänst

6.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

I tjänsten HRT-kort behandlas kortnummer och namnuppgifter som användaren har lagt till i profilen. I tjänsten sparas användarens HRT-konto, påminnelserna om period eller värde, kortsystemets namn för de användare som har använt stark autentisering samt användarens kortnummer och information om när påminnelsemeddelandet har skickats. Övriga uppgifter som visas i tjänsten fås från andra system såsom HRT-konto och HRT-kortsystem. Information om uppgifter som behandlas i HRT-konto hittar du denna sida i punkt HRT-konto.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när kunden använder HRT:s tjänster.

6.2. Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas under din kundrelation och efter att kundrelationen upphört högst under tre år.

6.3. Vem som behandlar uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. HRT anlitar avtalspartners i behandlingen av uppgifterna. Till sådana avtalspartners överförs uppgifter som är nödvändiga för uppdrag.  Tystnadsplikt och sekretess gäller alla som behandlar personuppgifter.

6.4. Hur kan jag kolla mina uppgifter?

Du kan kolla dina uppgifter i tjänsten HRT-kort.

 

7. Appen HRT Mobilbiljett

Utarbetningsdag: 24.5.2018

7. 1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

När du tar appen i bruk frågar vi dig:
•ditt telefonnummer och din hemkommun. Ditt telefonnummer används vid beställning och leverering av din biljett samt för att kunna kontrollera biljettens giltighetstid. Uppgiften om din hemkommun används för att dela kostnaderna mellan medlemskommunerna i samkommunen HRT.
•Är du under 18-år och har du vårdnadshavarens samtycke till att använda tjänsten.
•Om du har fyllt 18 år, vi frågar dig ditt namn och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, postnummer och e-postadress). Uppgifterna används t.ex. vid ärende och kommunikation.
•Om du har fyllt 18 år, kan du ge ditt samtycke till direktmarknadsföring.
•Betalsätt (kortbetalning eller mobil betalning). Om du väljer kortbetalning, sparas i betalningstjänsten betalkortets nummer och den sista giltighetsdagen. Dina kortuppgifter överförs med hjälp av ett krypterat nätverk och de sparas i PCI DSS-certifierad miljö. Vad gäller mobilbetalning debiterar operatorn biljetterna på telefonfaktura.

I samband med dina uppgifter sparar vi bl.a. uppgifterna om de beställda biljetterna och applikationsversionen.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när du använder HRT:s tjänster. HRT hanterar uppgifterna också för att uppfylla sina grunduppgifter. Direktmarknadsföring grundar sig på ditt samtycke.

7.2. Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om betalningar, köp, försäljningar, beställningar och om fakturering som är nödvändiga för bokföringen bevaras högst i tio år.

Dina grunduppgifter sparas så länge kundrelationen med HRT fortsätter. Användning av mobilbiljett-appen anses vara slut och dina uppgifter raderas om du inte har uppdaterat dina uppgifter under de senaste 3 åren eller du inte har haft en giltig mobilbiljett som är köpt med mobilbiljett-appen under de senaste 3 åren.

Dina uppgifter raderas inte från HRT:s bakgrundssystem om du tar bort appen.

7.3. Vem som behandlar uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. HRT anlitar avtalspartners i behandlingen av uppgifterna. Till sådana avtalspartners överförs uppgifter som är nödvändiga för uppdrag.  Tystnadsplikt och sekretess gäller alla som behandlar personuppgifter.

Betalningspartner bl.a. telefonoperatörer svarar för fakturering.

7.4. Hur kan jag kolla mina uppgifter?

Du kan kontrollera och uppdatera dina uppgifter via inställningar ”Mina uppgifter” i appen HRT mobilbiljett.

Mer information om registrerades rättigheter finns på HRT:s webbplats vid punkten Dataskydd > De registrerades rättigheter

8. HSL-appen

Utarbetningsdag: 24.5.2018, uppdaterad 12.2.2019

8.1. Vilka uppgifter behandlas i tjänsten och varför?

Allmänna användningssyften för kundens uppgifter har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister.

När du tar appen i bruk frågar vi dig:

 • Om du har fyllt 15 år eller inte.
 • Om du har fyllt 15 år, frågar vi dig din bostadsplats (postnummer, postnummerområde eller alternativ ”Jag bor utomlands”). På detta sätt kan vi erbjuda bättre och mer aktuell information. Uppgiften om din hemkommun används för att dela kostnaderna mellan medlemskommunerna i samkommunen HRT.
 • Personer som inte har fyllt 15 år frågar vi vårdnadshavarens samtycke till att personen i fråga kan använda tjänsten.
 • Vi frågar alla samtycke till positionering och till att motta meddelanden. Samtycke till positionering förbättrar användningsupplevelsen bl.a. användning av reseplaneraren. Samtycke till att motta meddelanden gör det möjligt att du kan motta meddelanden om när biljettens giltighetstid slutar och om kritiska trafikmeddelanden.

I samband med köp av biljett frågar vi dig:

 • Namn. Uppgifterna används t.ex. vid ärende och kommunikation.
 • Telefonnumret. Ditt telefonnummer används vid beställning och leverering av din biljett samt för att kunna kontrollera biljettens giltighetstid.
 • Om du har fyllt 15 år, frågar vi också din e-postadress. Uppgifterna används t.ex. vid ärende och kommunikation.
 • Om du har fyllt 15 år, frågar vi ditt samtycke till direktmarknadsföring som görs via telefon och e-post.
 • Om du köper en periodbiljett, frågar vi ett lösenord för att kunna skapa ett HRT-konto. Med HRT-kontot är biljetten och uppgifterna om ditt betalkort lätt tillgängliga även om du skulle tappa bort din telefon eller om du byter telefon.
 • Om du köper en enkel- och dygnsbiljett, kan du skapa ett HRT-konto genom att skapa ett lösenord. Med hjälp av HRT-kontot är kvittot och uppgifterna om ditt betalkort lätt tillgängliga även om du skulle tappa bort din telefon eller om du byter telefon. Om du inte har fyllt 15 år, frågar vi din e-postadress i samband med att du skapar ditt HRT-konto.
 • Om du redan har ett HRT-konto, kan du logga in i samband med biljettköp. Då frågar vi inte ditt telefonnummer, e-postadress eller samtycke till direktmarknadsföring.
 • Om du köper en periodbiljett, krävs stark autentisering för att du kan köpa biljetten till det pris som baserar sig på din hemkommun. Om du redan har autentiserat dig i samband med en annan tjänst och du loggar in med HRT-konto, krävs inte längre stark autentisering.
 • Betalsätt (kortbetalning eller mobil betalning). Om du väljer kortbetalning, överförs uppgifterna om ditt betalkort dvs. betalkortets nummer och kortets sista giltighetsdag med hjälp av ett krypterat nätverk och de sparas i PCI DSS-certifierad miljö till kortbetalningstjänstens databas. Av betalkortets uppgifter sparas endast de sista fyra nummer i HRT:s datasystem. Vad gäller mobilbetalning debiterar operatorn biljetterna på telefonfaktura. Du kan radera kortuppgifterna när som helst via appens inställningar.  

Dessutom i samband med biljettköp:

 • I samband med dina uppgifter sparar vi bl.a. uppgifterna om de beställda biljetterna och applikationsversionen.
 • I samband med köp av en periodbiljett för studerande sparar vi uppgiften om ditt rätt till studierabatt.
 • Dina namnuppgifter (förnamn, efternamn) kan du spara i appen i egna uppgifter.

Uppgifterna behandlas på basis av avtalet mellan HRT och dig. Avtalet anses ingånget när du använder HRT:s tjänster. HRT hanterar uppgifterna också för att uppfylla sina grunduppgifter. Kunden ger själv sitt samtycke till direktmarknadsföring, till användning av din position och till meddelanden.

8.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Asiakkuuden perustietoja säilytetään HSL-asiakassuhteen ajan. Sovelluksen käytön katsotaan loppuneen ja palvelukohtaiset tietosi poistetaan, mikäli et ole 3 vuoteen päivittänyt omia tietojasi tai sinulla ei ole 3 vuoteen ollut voimassa sovelluksella ostettua mobiililippua.

Vain sovelluksen käyttöönoton yhteydessä annetut tiedot säilyvät sovelluksen asennuksen ajan.  Sovelluksen poisto päätelaitteeltasi ei poista HSL:n taustajärjestelmiin tallennettuja tietoja.

8.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. 

Maksupalvelukumppanit ml. puhelinoperaattorit vastaavat lipun laskutuksesta.

8.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää tietojasi HSL-sovelluksen ”Asetukset” -valikossa. Suostumuksia ilmoituksiin ja paikkatiedon käyttämiseen voit päivittää sekä sovelluksen että päätelaitteen asetuksissa.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

9. HSL Tekstiviestilippu

Laatimispäivä: 24.5.2018

9.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Puhelinnumeroasi käsitellään lipun tilausta ja toimittamista sekä lipun voimassaolon tarkastamista varten. Puhelinoperaattori vastaa lipun laskutuksesta.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. 

9.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

9.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. 

Puhelinoperaattori vastaa lipun laskutuksesta.

9.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Saat tiedon laskutetuista tekstiviestilipuista puhelinoperaattorilta.

10. HSL-tunnus

Laatimispäivä 24.5.2018, päivitetty 21.6.2018

10.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

HSL-tunnusta luodessasi annat sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja salasanan. Jos olet alle 15-vuotias, sinulta kysytään huoltajan suostumus käyttää palvelua.

Voit halutessasi antaa nimi-, yhteys- ja muita tietojasi (etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, osoite, postinumero, kaupunki, syntymäpäivä, nimimerkki ja matkakortin numero). Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamisessa ja eri toiminnoissa mm. arvonnoissa ja HSL.fi-sivuston kommentoinnissa. Jos olet yli 15-vuotias, voit antaa suoramarkkinointiluvan sähköpostiin tai puhelimeen. Voit halutessasi kieltää tietojesi käytön mielipidetutkimusta varten. Halutessasi voit valita palvelussa omia joukkoliikenteen linjoja, joista saat mm. häiriötiedotteita.

Tietoihisi liitetään tieto niistä palveluista, joita käytät HSL-tunnuksella kirjautuneena. Tällaisia palveluja ovat mm. kaupunkipyörät.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. Suoramarkkinointilupa perustuu antamaasi suostumukseen.

10.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden perustietoja säilytetään HSL-asiakassuhteen ajan. Palvelukohtaiset tietosi poistetaan, kun viimeisimmästä kirjautumisesta tai muusta palveluun liittyvästä aktiivisuudesta on kulunut 3 vuotta. Käytäntöä aletaan soveltaa vuonna 2018 alkavan matkakorttien vaihdon päätyttyä, koska kortinvaihdon yhteydessä asiakkaita kannustetaan kortin rekisteröimiseen HSL-tunnuksen yhteyteen.

Voit tarvittaessa poistaa käyttäjätunnuksesi itse. Käyttäjätunnuksen poistaminen deaktivoi HSL-tunnuksen. Deaktivoitua tunnusta säilytetään niin kauan, kun on tarpeellista osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden  täyttämiseksi.

Mahdollisia kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

10.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

10.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää omia tietojasi palvelussa. Voit tarvittaessa poistaa käyttäjätunnuksesi itse. Tunnuksen poistaminen deaktivoi tunnuksen.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

11. Kävelyn kilometrikisa

Laatimispäivä 15.8.2018

11.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Kävelykilometrikisaan rekisteröityessäsi annat etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Voit halutessasi antaa kuntatietosi, jos haluat osallistua myös kuntakisaan. Halutessasi voit myös antaa taustatietosi kaloreiden laskentaan. Taustatietoja ovat sukupuoli, kävelyvauhti, pituus, paino ja ikä. Tietoja käytetään automatisoituun kulutettujen kaloreiden laskentaan. Taustatiedot ja arvioidut kilokalorit näkyvät vain sinulle itsellesi.

Asiakastietojasi tarvitaan käyttäjätunnistusta, palvelun toimintojen käyttämistä, ilmoitusten jättämistä, palkitsemista, arvontoja ja tilastointia varten. Palvelussa hyödynnetään kirjautumis- ja käyttöstatistiikkaa.

Henkilötietojasi käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun osallistut kävelykilometrikisaan ja hyväksyt kisan käyttöehdot.

11.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden tietoja säilytetään Kävelykilometrikisassa niin kauan, kuin palvelu on toiminnassa. Passiivisten eli sellaisten asiakkaiden tiedot, jotka eivät ole käyttäneet palvelua kahteen vuoteen, poistetaan tämän ajan jälkeen.

Voit halutessasi pyytää poistamaan tietosi ilmoittamalla siitä HSL:n asiakaspalveluun.

11.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä luotettavaa teknistä sopimuskumppania. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

11.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää omia tietojasi palvelussa.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

12. Löytötavarapalvelu

Päivitetty 27.8.2019


12.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin
tietosuojaselosteessa
.

Löytötavarapalvelussa tietojasi käsitellään kadonneen tavaran etsimistä ja sen löytymisestä
ilmoittamista varten. Löytötavarapalvelussa annat nimesi ja yhteystietosi (etunimi, sukunimi, osoite,
postinumero, kaupunki, puhelin, sähköpostiosoite), jotta palvelussa voidaan etsiä kadonnutta
tavaraa ja ilmoittaa sinulle, mikäli se löytyy. Tietoja käsitellään palveluntarjoajan ja sinun välisen
sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät löytötavarapalvelua.

12.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään löytötavaran noutoon saakka. Mikäli löytötavaraa ei löydy, säilytetään tietoja
korkeintaan kuukauden ajan ilmoituksesta.

12.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää
tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

12.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Palvelussa olevat tiedot voi tarkastaa kirjautumalla löytötavarapalveluun.

13. Matkakortti/HSL-kortti

Laatimispäivä 24.5.2018

13.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Asiakastietoja kerätään henkilöasiakkaista ja yritysasiakkaista asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelun toteuttamiseksi.

Tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilötunnus,
 • väestötietojärjestelmästä haettu etunimi, sukunimi ja osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta),
 • kuolinpäivä,
 • turvakieltotieto sekä
 • asiakkaan muu osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa),
 • laskutusosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa),
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • asiakasryhmä,
 • kieli,
 • suoramarkkinointilupa,
 • valtuutustieto,
 • oikeus saattajaan -tieto ja
 • hyvitystiedot.

Tietoja päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä saatavilla tiedoilla.

Henkilötunnusta käytetään henkilökohtaisen matkakortin osto-oikeuden tarkistamiseksi, haltijakohtaisen matkakortin personoimiseksi ja asiakkaan henkilökohtaisen asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Yritysasiakkaan yksilöintitietona käytetään Y-tunnusta.

Kortin perustietoja ovat:

 • matkakortin numero,
 • korttityyppi (henkilökohtainen tai haltijakohtainen),
 • kortin luovutushetki,
 • matkakortin hinnoittelutekijät (asiakasryhmä ja kuntatieto),
 • kielitieto,
 • matkakortin tilatieto, kuten sulkutieto, löytökoritieto sekä
 • arvon ja kauden määrä.

Kortin toteumatietoja ovat:

 • kortin arvon ja kauden ostot,
 • lataukset ja
 • arvoveloitukset.

Kortin tapahtumatietoja ovat:

 • joukkoliikennevälineen matkakortinlukijalle tehdyt leimaustiedot (nousutiedot).

Taustajärjestelmään kerätään matkakorttien tapahtumatiedot asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi, myyntitietojen täsmäytystä ja raportointia varten sekä tapahtumien oikeellisuuden ja aukottomuuden valvomiseksi järjestelmä- ja matkakorttitasolla. Tapahtumatietoja tarvitaan myös HSL:n kuntayhtymän jäsenkuntien kuntaosuusmaksujen määrittämistä ja mm. joukkoliikennesuunnittelua varten. 

Tietoja käsitellään HSL:n ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. HSL käsittelee tietoja myös perustehtäviensä toteuttamiseksi. Suoramarkkinointilupa perustuu suostumukseen.

13.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden perustietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

Matkakortin vaihdon jälkeen vanhaan (vihreään) korttiin liittyviä tietoja säilytetään hyvitysoikeuden täyttämiseksi tarvittava aika.

Matkakorttiin (uusi, sininen HSL-kortti) liittyvät perustiedot poistetaan ja hyvitysoikeus päättyy 3 vuoden kuluttua siitä, kun matkakorttisi on passivoitu tai suljettu. Palvelukohtaiset tietosi poistetaan ja hyvitysoikeus päättyy, kun matkakortin viimeisimmästä lataus- tai arvonkäyttötapahtumasta tai viimeisimmän kauden päättymispäivästä on kulunut 3 vuotta.

Kortin tapahtumatiedoissa säilytetään matkakortin numero sen aikaa, kun on tarpeen lippujen validoinnin sekä muiden joukkoliikennejärjestelmän kannalta keskeisten toimenpiteiden tekemiseksi. Nousutietoja säilytetään pseudonymisoituna ilman korttinumeroa joukkoliikenteen kulujen kuntajaon, liikennesuunnittelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen aika.

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

13.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

HSL voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

13.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa matkakortilla olevia tietojasi Oma matkakortti – sovelluksella Android- ja Windows-matkapuhelimilla.

Matkakortilla olevien lippujen tiedot ja arvon määrän/saldotiedot voit tarkastaa matkakortinlukijalla, lipunmyyntiautomaatilla tai matkakortin palvelu- tai myyntipisteessä.

Matkakortin osalta asiakastiedot sekä osto- ja myyntitapahtumiin liittyvät matkakorttitiedot saa tulosteena HSL:n palvelupisteistä. Tarvitset mukaasi voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Matkakortin ei tarvitse olla mukana palvelupisteessä.

Olemme ottamassa käyttöön uuden HSL Kortti -palvelun, jonka kautta pääset vahvasti tunnistautuneena tarkastelemaan matkakorttitietojasi verkossa. HSL tiedottaa HSL Kortti -palvelun käyttöönotosta verkkosivuillaan.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet

14. Verkkokauppa

Laatimispäivä 26.11.2018

14.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Verkkokaupassa tietojasi käsitellään tilauksen käsittelemistä ja toimittamista varten. Toimitusehtojen mukaisesti verkkokaupasta voivat tehdä ostoksia vain 15 vuotta täyttäneet henkilöt. 

Verkkokaupassa annat tilaajan nimen ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelin, sähköpostiosoite). Tarvittaessa voit antaa toimitustiedot erikseen (etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelin).

Henkilökohtaisen matkakortin tilauksen yhteydessä tunnistaudut vahvasti verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Väestörekisterikeskuksesta saatavan henkilötunnuksen avulla tarkistetaan tietosi, koska sinulla voi olla vain yksi henkilökohtainen matkakortti.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita.  

14.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan. Henkilötunnusta säilytetään enintään 2 viikkoa. 

14.3. Ketkä käsittelevät tietoja? 

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Maksamisen osalta tietoja välitetään maksupalvelukumppanille ja tilausten toimituksen osalta varastointi- ja logistiikkakumppanille.

14.4. Miten voin tarkastaa tietoni? 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.