Resekort

Alla resor med ett och samma kort

Det är bekvämt och förmånligt att betala med resekortet. Resekortet duger i kollektivtrafiken inom Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Sjundeå, Kyrkslätt och Tusby: på bussen, närtåget, metron, spårvagnen samt på Sveaborgsfärjan.
 
Det finns två olika typer av resekort, och användningsändamålet avgör valet av kortet. För ett nytt kort debiteras en avgift på 5 euro.

Ett personligt resekort kan användas endast av kortets ägare. Det är det förmånligaste alternativet då invånarna i HRT-området och i gränskommunerna kan köpa periodbiljetter som är förmånligare än de allmänna periodbiljetterna eftersom kommunerna subventionerar en del av kollektivtrafikresorna som sina invånare gör.
 
Ett innehavarkort passar för gemensam användning t.ex. för företag, familjer eller personer som är bosatta utanför HRT-området. Kortet kan användas av den som är kortets innehavare och hör till samma kundgrupp.


Kortet kan laddas med både period och värde

Du kan betala din resa antingen med period eller med värde dvs. pengar som är laddade på resekortet. Det lönar sig att ladda kortet med period, om du regelbundet åker kollektivt, t.ex. till och från arbetet eller studier.
 
Värde är ett bra alternativ för dem som reser mer sällan. En värdebiljett som betalats med resekort är förmånligare än enkelbiljett som köps av föraren eller konduktören.

Jämföra resekort och priser

Tillbaka till toppen