Användning av resekortet

Du kan betala alla dina kollektivtrafikresor i HRT-området med resekortet. Du kan använda antingen period eller värde dvs. pengar som är laddade på kortet.
 
På kortet kan du ladda både period och värde. Även om du vanligen skulle använda periodbiljetten, lönar det sig att ladda värde på resekortet för de resor när du reser utanför periodbiljettens giltighetsområde. Värdebiljett som betalats med resekortet är ett förmånligare alternativ till enkelbiljetten.


Kortläsare förnyas under 2016

Alla kortläsare kommer att bytas ut mot nya under 2016. Installation av de nya kortläsarna startar i juni. Installationen sker gradvis fordon per fordon. Under en övergångsperiod kommer det att finnas båda gamla och nya kortläsare i bruk i trafikmedel.

Du kan köpa gamla kända biljetter i den nya kortläsaren, och tangenterna är de samma som förr. Endast tangenten 0 har bytts ut mot en ny dvs. en spårvagnsbiljett köper du genom att välja ikonen med spårvagnen.

Användning av periodbiljetten ändras inte: kortet visas mot kortläsaren, längst ned i den nya läsaren. Köp av värdebiljett sker i olika ordning: först väljer du en resa, sedan OK och till sist visar du ditt resekort mot kortläsaren.

Du kan prova hur den nya kortläsaren fungerar med en elektronisk resekortläsare.


Uppvisning av periodbiljett

Visa upp ditt resekort för kortläsaren alltid när du stiger ombord på bussen. I de övriga trafikmedlen behöver du inte visa upp ditt resekort, om det finns en giltig periodbiljett på kortet.
 
Då du använder periodbiljetten, tryck inte på tangenterna i kortläsaren. Det räcker att du för kortet till avläsningsområdet som finns i mitten av nummertangenterna. Ta inte bort resekortet förrän kortläsaren visar grönt ljus och/eller ger en kort ljudsignal.


Köp av värdebiljett

För att köpa en värdebiljett ska du använda knapparna på kortläsaren. Värdebiljetten kan köpas med värde dvs. pengar som är laddade på resekortet.
 
För kortet till kortläsarens avläsningsområde, håll kortet där och tryck på den tangent som motsvarar den biljett du vill ha:

Kortinlukija

 • 1 = INTERN Intern värdebiljett inom Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda, Kyrkslätt eller Kervo-Sibbo
 • 2 = REGION Regionbiljett som är giltig i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda
 • 0 = SPÅRVAGN Värdebiljett som gäller endast i spårvagnar
  Om någon av rabattgrupperna (barn, studerande, pensionär eller invalid) gäller för ditt resekort, ska du trycka på tangent 1.  En intern biljett för Helsingfors som köps med tangent 1 och som gäller för rabattgrupperna kostar lika mycket eller är billigare än en spårvagnsbiljett som köps med tangent 0.
 • L = NÄROMRÅDE Närregion 2-värdebiljett som gäller i Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt. Biljetten gäller inte i Helsingfors.
 • 3 = HELA OMRÅDET Närregion 3-värdebiljett som gäller i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt.

Resan är betald, när kortläsaren visar grönt ljus och/eller ger en kort ljudsignal. Kortläsaren ger ett pip för en intern resa och två pip för en region- eller närregionsresa.

Kortläsaren känner igen den eventuella rätten till rabatt och tar alltid rätt pris för resan. Under nattaxan debiterar kortläsaren automatiskt biljetten enligt nattaxan.

Värde kan också användas som betalningsmedel också på serviceställena för resekort, ombord på tågen samt i de blåa flerbiljettautomaterna, då du köper biljetter som skrivs ut på papper, till exempel enkelbiljetter eller dygnsbiljetter.


Kortläsarens ljussignaler

När du visar upp ditt resekort för kortläsaren, ger kortläsaren en ljudsignal och visar grönt, gult eller rött ljus. Betydelsen av olika ljus:

 • Grönt ljus: periodbiljetten är giltig / värdebiljetten är betald / omstigningen är giltig
 • Grönt och gult ljus: periodbiljetten är giltig en kortare tid än 3 dagar framåt / det finns värde för mindre än 7,50 euro kvar
 • Gult ljus: betala till föraren eller konduktören
 • Rött ljus: periodbiljetten är inte giltig / det finns inte tillräckligt med värde på kortet / annat fel ( se informationen på skärmen).

Omstigning

Då du har en giltig värdebiljett på ditt resekort och du byter från ett fordon till ett annat, ska du visa upp ditt kort för kortläsaren för att registrera din omstigningsrätt men tryck inte på tangenterna. Omstigningen är giltig då kortläsaren visar grönt ljus och ger en ljudsignal. På infoskärmen visas när omstigningstiden slutar.
 
Om du har en giltig periodbiljett på ditt resekort, visar du resekortet upp för kortläsaren som vanligt när du stiger ombord på bussen. På tåget, spårvagnen eller i metrons perrongområde behöver man inte visa upp sin periodbiljett.


Köp av flera biljetter med ett och samma kort

Med värde som är laddat på resekortet kan du betala resor för flera vuxna eller barn. Du kan dock köpa rabattbiljetterna endast för dig själv, då rätten till rabatt är alltid personlig.
 
Värdebiljett för flera personer köps på samma sätt som enstaka biljetterna. Avlägsna kortet från läsaren för en kort stund mellan varje biljettköp. Upprepa tills du har betalat biljetterna för alla de passagerare du betalar för. Du kan köpa max. 31 biljetter på en gång.
 
På resekortet kan inte samtidigt köpas värdebiljetter av olika typ. Du kan köpa en annan värdebiljett även om du har en giltig värdebiljett på ditt resekort om reseområdet för den andra biljetten är större än för den första. Till exempel kan du köpa efter spårvagnsbiljetten en Helsingfors interna biljett eller efter Esbos interna biljett en regionbiljett. Då slutar den första värdebiljetten att gälla.
 
Med värde kan du också betala gruppens värdebiljetter till föraren. Av föraren kan du köpa en barnbiljett med värde som är laddat på vuxnas resekort eller en vuxenbiljett med värde som laddat på barns resekort.  Konduktörerna säljer inte biljetter som laddas på resekortet.
 

Tillbaka till toppen