Borttappat resekort

Om ditt resekort kommer bort, kan du fråga efter det:
 •på servicenumret 09 4766 4000 (mån–fre 7–19, lör–sön 9–17) eller
 •på ett serviceställe för resekort.
 
Du kan höra dig för om kortet vardagen efter att kortet försvunnit, efter kl. 16.

Hittar du ett tillsynes borttappat resekort, kan du kostnadsfritt skicka det till adressen

MATKO
Tunnus: 5018244
00003 VASTAUSLÄHETYS

eller lämna det till föraren.


Försvunnet kort till spärrlistan

Du kan anmäla ditt försvunna personliga resekort till en spärrlista genom att ange din personbeteckning. Du behöver alltså inte känna till numret på resekortet.   Du kan göra anmälan genom att ringa servicenumret (09) 4766 4000 eller genom att gå till ett serviceställe för resekort.  Kontaktuppgifterna för serviceställena hittar du genom försäljningsställesökning.
 
Endast sådana innehavarkort som innehåller innehavarens personuppgifter eller ett FO-nummer för företag kan anmälas till spärrlistan.  Ett innehavarkort kan inte registreras i efterskott utan registreringen måste göras samtidigt med anskaffningen på ett serviceställe för resekort.  Det är inte möjligt att registrera kort i kioskerna som säljer resekort.
 
Ett kort som placerats på spärrlistan kan inte användas för resor. Inte heller kan kortet laddas med period eller värde. För ett resekort som placerats på spärrlistan betalas ingen gottgörelse för kortavgiften. Resekortet kan inte tas bort från spärrlistan.


Period eller värde till nytt kort

Den period/det värde som fanns på det borttappade kortet kan överföras till ett nytt kort på ett serviceställe för resekort. Den återstående perioden som fanns på kortet överförs på ett nytt kort fr.o.m. den dag du går till servicestället för att klara upp saken. För överföringen av period/värde debiteras en expeditionsavgift på 6 euro och för det nya kortet 5 euro i kortavgift.

Tillbaka till toppen