Egna uppgifter på resekortet

Du kan kontrollera biljetterna och uppgifterna om ditt resekort genom att hålla upp ditt kort mot kortläsarens avläsningsområde. Om ca 5 sekunder visas på skärmen turvis följande uppgifter:
 •det återstående saldot på kortet
 •periodbiljett och den sista giltighetsdagen, om det finns en periodbiljett på kortet
 •giltig värdebiljett/giltiga värdebiljetter och
 •när värdebiljettens omstigningstiden slutar.
 
Det är också möjligt att få uppgifterna om kortet av föraren. En noggrannare utredning om laddningar och köp av värdebiljetter under de senaste 6 månaderna fås på serviceställen.
 
Också på ett innehavarkort kan registreras personuppgifterna eller företagets FO-nummer. Registreringen kan endast göras samtidigt med anskaffningen på ett serviceställe för resekort.   Registreringen dvs. personifiering av kortet gör det möjligt att värde eller period kan överföras till nytt kort om resekortet förkommer.

Kortläsare förnyas

Alla kortläsare kommer att bytas ut mot nya under 2016. Installation av de nya kortläsarna startar i juni. Installationen sker gradvis fordon per fordon. Under en övergångsperiod kommer det att finnas båda gamla och nya kortläsare i bruk i trafikmedel.

Du kan prova hur den nya kortläsaren fungerar med en elektronisk resekortläsare.


Adressändring och andra ändringar av kunduppgifter

Du kan göra adressändringen på alla serviceställen för resekort. Eftersom de nya uppgifterna sparas på kortet, ska kortet vara med. På grund av detta kan adressändringen inte göras skriftligen eller per telefon.
 
Om du har ett resekort som berättigar till att köpa rabattbiljetter och rabattgrunderna ändras, t.ex. du avslutar dina studier eller Fpa betalar inte längre pension till dig, ska du uppdatera uppgiften på ditt resekort på ett serviceställe för resekort.

HRT:s tjänst Mitt resekort har stängts

Den gamla tjänsten kommer att ersättas med en ny, ännu mångsidigare tjänst, HRT-kort.

Du kan kontrollera uppgifterna på ditt resekort med appen Mitt resekort. Appen kan laddas ner till Android-telefoner (NFC) från Play-butik eller till Windows-telefoner (NFC) Microsoft Store. Du kan också kontrollera uppgifterna genom att visa upp ditt kort för kortläsaren eller biljettautomat.

 


 

 

Tillbaka till toppen